>Voeg code toe voor de </head> tag.milieustakingsvordering

Hof van Cassatie bevestigt: ‘afwachten’ in een milieustakingsvordering staat niet gelijk aan ‘stilzitten’ (Marlex)

Auteur: Gregory Vermaercke (Marlex)Publicatiedatum: 10/02/2021 In een eerdere nieuwsbrief (zie nieuwsbrief 11.05.2020) werd er toelichting gegeven bij het arrest van het hof van beroep te Gent van 6 maart 2020 in het kader van de zogenaamde milieustakingsvordering. Wij wezen er toen al op dat dit arrest een welgekomen houvast kan

2021-02-11T12:43:57+00:00 15 februari 2021|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , , |