>Voeg code toe voor de </head> tag.medisch attest

Medisch attest (Stappers Advocaten)

Auteur: Stappers Advocaten Publicatiedatum: 28/02/2019 Wanneer start de termijn van twee werkdagen om een geneeskundig getuigschrift over te maken? Artikel 31, §1 van de Arbeidsovereenkomstenwet regelt de schorsing van de arbeidsovereenkomst door arbeidsongeschiktheid: “De onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, schorst