>Voeg code toe voor de </head> tag.jeugddelinquentie

Grondwettelijk Hof sleutelt aan het nieuwe jeugddelinquentiedecreet (Gevaco Advocaten)

Auteur: Kato Laeremans (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 17/02/2021 In 2019 bracht de wetgever nieuwe wetgeving op de plank voor jongeren die onder de leeftijd van achttien jaar misdrijven plegen. Deze wetgeving wordt nu lichtjes aangepast, op verzoek van het Grondwettelijk Hof. Het jeugddelinquentiedecreet bepaalt welke maatregelen of sancties jeugddelinquenten kunnen krijgen, naar

Nieuw jeugddelinquentierecht goedgekeurd in Vlaams parlement (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/02/2019 Het Vlaams Parlement heeft op 6 februari 2019 het nieuwe jeugddelinquentierecht goedgekeurd, waarvan de inwerkingtreding voorzien is op 1 september 2019. De uitgangspunten 1. Verantwoordelijkheid van jongeren als constructief vertrekpunt De jongere wordt verantwoordelijk gesteld voor zijn daden en de gevolgen ervan. De reactie op een

2019-02-09T12:43:08+00:00 9 februari 2019|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: |