>Voeg code toe voor de </head> tag.IPT

SVAPZ versus VAPZ: waarvoor kiezen? (Lemon Consult)

Auteur: Lynn Boterberg (Lemon Consult) Publicatiedatum: 24/08/2020 Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bouwt u op een fiscaalvriendelijke manier een extraatje voor uw pensioen op. Deze pensioenspaarformule heeft veel voordelen: u krijgt immers meer rendement dan op uw spaarboekje, u betaalt minder belastingen en bespaart op uw sociale

2020-09-01T12:07:44+00:00 5 september 2020|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Impact van COVID-19 op de aanvullende pensioenfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Koen Van Duyse en Sarah De Wilde (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/06/2020 1. Coronawerkloosheid en “effectief actief” Opdat iemand van het 10%-tarief kan genieten inzake zijn/haar aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd met werkgeversbijdragen is het vereist dat men of het pensioenkapitaal ten vroegste verkrijgt vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) of vanaf wanneer men

2020-06-20T16:00:05+00:00 20 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Het nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap: wetsontwerp ingediend op 31 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/11/2018 Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), waarbij een IPT (vaak een veelvoud van de maximale VAPZ-premie) enkel kan onderschreven worden in naam van een vennootschap. Binnenkort zal

2018-11-23T11:05:37+00:00 23 november 2018|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap (wet van 18 februari 2018) in het Staatsblad van 30 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/03/2018 Op 30 maart 2018 werd de ‘Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers’ (18 februari 2018) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het uitgangspunt

2018-03-31T08:42:37+00:00 31 maart 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Het nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/12/2017 Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), waarbij een IPT (vaak een veelvoud van de maximale VAPZ-premie) enkel kan onderschreven worden in naam van een vennootschap. Binnenkort zal

2018-03-27T09:40:31+00:00 7 december 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Hervorming vennootschapsbelasting : is winstreservering een alternatief voor de IPT-verzekering? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/11/2017 Biedt de daling van de vennootschapsbelastingtarieven alternatieve mogelijkheden voor een bedrijfsleider om een aanvullend pensioen op te bouwen via zijn vennootschap? Is het idee om winst in de vennootschap te reserveren (en een bijhorende liquidatiereserve aan te leggen), die dan later uitgekeerd kan worden als een

Vastgoedfinanciering via uw groepsverzekering (Vandelanotte)

Wanneer u start met de financiering van een privévastgoedproject, denkt u wellicht in de eerste plaats aan de voordelen van een hypothecaire lening. Daarnaast kunt u echter ook een beroep doen op uw groepsverzekering, Individuele Pensioentoezegging (IPT) of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Deze contracten kunnen weliswaar pas uitgekeerd