>Voeg code toe voor de </head> tag.gezinswoning

Onbeslagbaarheid van de gezinswoning (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio)Publicatiedatum: 14/01/2021 In tijden van Corona is de zoektocht naar een adequate bescherming tegen schuldeisers een actueel thema. De artikelen 72 tot en met 83 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) hebben betrekking op de niet-vatbaarheid voor beslag van de woning van de zelfstandige.

2021-01-16T12:09:24+00:00 21 januari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

De gezinswoning beschermen tegen schuldeisers – de verklaring van onbeslagbaarheid (Flex advocaten)

Auteur: Glenn De Ridder (Flex advocaten) Publicatiedatum: 14/02/2020 Ieder die persoonlijk verbonden is, is gehouden zijn verbintenissen na te komen, onder verband al zijn goederen, hetzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige.[1] Zo zal ook iedere zelfstandige met zijn privévermogen instaan voor de schulden die ontstaan in het kader van

2020-02-25T15:43:08+00:00 26 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

EOT en conventionele onverdeeldheid van o.a. de gezinswoning (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/05/2018 Partijen kunnen beslissen om voor bepaalde goederen in onverdeeldheid te blijven. Dit kunnen zowel roerende als onroerende goederen zijn, doch meestal gaat het wel om onroerende goederen, in het bijzonder de gezinswoning. Mr. Steven Brouwers (advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen, PAO Bemiddeling) licht toe. Er kunnen

Aankoopstrategie in het licht van de hervorming van het verkooprecht (VDV Advocaten)

Auteur: Pierre Vandepitte (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 21/03/2018 In het licht van het nieuw Decreet inzake de hervorming van het verkooprecht, zal de kandidaat-koper die  een aankoop beoogt, de rekening dienen te maken welk regime inzake registratierechten, oud dan wel nieuw, voor hem het gunstigst uitvalt. Er zijn juridische technieken (o.a. de

Hervorming verkooprecht voor aankoop gezinswoning in Vlaanderen (Vandelanotte)

Auteurs: Els Van Eenhooge en Biene Ongenaert (Vandelanotte) Publicatiedatum: 13/03/2018 De Vlaamse regering kondigde recent een hervorming aan omtrent het verkooprecht voor de aankoop van de gezinswoning. Het wetsontwerp werd nog niet goedgekeurd, maar de grote lijnen liggen wel al vast. De nieuwe regels omtrent het verkooprecht in Vlaanderen zullen gelden voor onderhandse koopovereenkomsten

Hervorming van de registratierechten bij aankoop van de gezinswoning (VDV Advocaten)

Auteur: Charlotte Van Neste (VDV Advocaten) Publicatiedatum: 31/01/2018 De Vlaamse overheid acht een hervorming van de registratierechten bij aankoop van de gezinswoning noodzakelijk. Daarbij streefde de Vlaamse overheid naar een budgettair-neutrale maatregel waarbij de grootste veranderingen plaats vinden rond het concept van het kadastraal inkomen. Afschaffing van het klein en

De hervorming van de registratierechten bij de aankoop van een gezinswoning : wachten op de nieuwe regelgeving of snel aankopen? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 02/01/2018 Wanneer u op heden een gezinswoning aankoopt, betaalt u in Vlaanderen 10% registratierechten op de aankoopsom. In bepaalde gevallen, kan u, voor bescheiden woningen, genieten van het klein beschrijf, waardoor de verschuldigde registratierechten slechts 5% bedragen. Bovendien kan u, indien de woning uw enige woning

Echtscheiding (Hof van Cassatie – 17 februari 2017)

Bij huwelijkscontract bedongen gemeenschapsstelsel. Inbreng handelszaak in vennootschap: aandelen al dan niet tot de gemeenschap? De gezinswoning (woning werd gebouwd op een grond die door eiser in de gemeenschap was ingebracht): kan eiser aanspraak maken op terugneming of kan verweerster de preferentiële toewijzing vragen?

2017-04-24T06:54:32+00:00 24 april 2017|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Oprichting van vennootschap niet zonder risico voor eigen gezinswoning (Adlex)

Een van de redenen om een vennootschap op te richten is om de persoonlijke aansprakelijkheid van zelfstandigen tot het minimum te beperken. Veelal denken zij dat de eigen gezinswoning hierdoor volledig buiten schot blijft. Niets is minder waar. De vordering tot volstorting van het maatschappelijk kapitaal en de rekening-courantrekening steken

2016-09-07T10:19:57+00:00 7 september 2016|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |