>Voeg code toe voor de </head> tag.funding loss

De wederbeleggingsvergoeding, een rollercoaster voor kredietnemers en kredietgevers (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 07/09/2020 Wanneer u een krediet vervroegd wenst terug te betalen, rekent de bank daarvoor doorgaans een wederbeleggingsvergoeding aan. Deze wederbeleggingsvergoeding is beperkt tot zes maanden interest indien uw krediet kwalificeert als een lening op interest (art. 1907bis BW). Vaak ontstaat de discussie of de

2020-09-08T08:46:55+00:00 14 september 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , , |

Funding loss – een stand van zaken (Crivits & Persyn)

Auteur: Maren Deracourt (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 29/01/2020 U bent een professioneel krediet aangegaan bij de bank en wil dit vervroegd terugbetalen. Of u heeft ontdekt dat u bij een andere bank betere voorwaarden kan verkrijgen en wil daarom overgaan tot herfinanciering. Waarmee moet u rekening houden? Funding loss of wederbeleggingsvergoeding

2020-02-08T11:11:54+00:00 10 februari 2020|Categories: Financieel recht|Tags: , , |

Bestuurdersaansprakelijkheid: cap mogelijk? (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Sara Burm en Bart Brunet (De Langhe Advocaten) Publicatiedatum: 02/12/2019 Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Een belangrijke vernieuwing is de invoering van de aansprakelijkheidsbeperking. Bent u als bestuurder nu volledig beschermd? Wij lichten het even voor u toe.  Door

2020-01-07T12:09:11+00:00 7 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Risicoloos procederen tegen Funding-Loss? (Schoups)

Auteurs: Dave Mertens en Sophie Deckers (Schoups) Publicatiedatum: 26/11/2018 In zijn recent gepubliceerde arrest van 29 januari 2018 beperkt het hof van beroep te Bergen een funding loss-vergoeding van een kleine 260.000,00 EUR tot een fractie daarvan. Na het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016, is dit opnieuw een belangwekkende

Funding loss : terreinverlies voor de banken (DLPA)

Auteur: Trees Vuylsteke (DLPA) Publicatiedatum: 06/09/2018 Het arrest van het Hof van Cassatie van 24 november 2016 – de banken verliezen een eerste ontsnappingsroute Meer dan een jaar geleden sprak het Hof van Cassatie zich uit over de toepassing van art. 1907bis BW op de ‘funding loss’, de vergoeding die bij een

2018-09-11T17:59:59+00:00 11 september 2018|Categories: Financieel recht Handels- en financieel recht|Tags: , |

De funding loss blijft onder vuur! (Squadrat Advocaten)

Auteur: Luc Stolle (Squadrat) Publicatiedatum: 05/06/2018 Kredietcrisis 2008 was aanleiding voor de funding loss-discussie Veronderstel eens: u bent een ondernemer die vooruit wil en u beslist een bedrijfspand te kopen teneinde de groei én de toekomst van uw bedrijf te verzekeren. U heeft evenwel onvoldoende middelen om uw project te

De strijd tegen de funding loss : terreinwinst voor kredietnemer, doch banken capituleren nog niet! (Squadrat)

Auteur: Luc Stolle (Squadrat Advocaten) Publicatiedatum: 27/02/2018 KMO-cliënten blijven zich beklagen omtrent de hoge, soms exorbitant hoge funding loss- of wederbeleggingsvergoedingen die de banken aanrekenen bij de vervroegde terugbetaling van kredieten. Ondernemingen krijgen met deze problematiek te maken zowel bij vrijwillige als bij gedwongen vervroegde terugbetaling van kredieten. Blijkbaar romen de banken op die manier zelfs ook de

Funding loss-vergoedingen – recente rechtspraak springt ondernemingen bij! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Bram Stragier en Caitlin Moenaert (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 28/09/2017 Bij de vervroegde terugbetaling van bancaire kredieten worden ondernemingen veelal geconfronteerd met een pittige afrekening onder de vorm van een funding loss-vergoeding of een wederbeleggingsvergoeding. Deze conventionele vergoeding dient als compensatie voor de verloren, toekomstige rente en de administratiekosten. Soms bedraagt

Vervroegde terugbetaling van investeringskredieten: naar een gematigde funding loss (Declerck Leterme Partners)

In een recent arrest heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de beperking van de funding loss kost die banken aanrekenen bij de vervroegde terugbetaling van een investeringskrediet. Bedrijven die bij hun bank aankloppen voor de vervroegde terugbetaling van hun investeringskrediet komen vaak van een kale reis terug: de

2017-06-28T09:25:26+00:00 20 april 2017|Categories: Financieel recht|Tags: , , , |