>Voeg code toe voor de </head> tag.FOD Financiën

Update fiscale procedure : een beroep op de fiscale bemiddelingsdienst heeft (eindelijk) schorsende werking! (PAQT Advocaten)

Auteur: PAQT Advocaten Publicatiedatum: 02/01/2018 (Wet van 10 juli 2017 (BS. 20 juli 2017), Circulaire 2017/C/59  dd. 15 september 2017) Stel: u heeft naar aanleiding van een controle een geschil met de fiscale administratie en het lijkt u niet mogelijk om op een constructieve wijze tot een akkoord te komen.

2018-02-15T13:06:52+00:00 15 februari 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Circulaire 2017/C/32 betreffende handelsgeschenken en -monsters, reclameartikelen, geschenken en andere goederen die gratis worden verstrekt (FOD Financiën)

Wanneer een belastingplichtige aan zijn bedrijf een goed onttrekt om het gratis te verstrekken dan wordt deze handeling in principe gelijkgesteld met een belastbare levering van een goed bij toepassing van artikel 12, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-Wetboek, wanneer voor dat goed of de bestanddelen ervan recht

2017-05-30T15:38:35+00:00 30 mei 2017|Categories: BTW en douane|Tags: , |

Aankondiging van controleacties ter verhoging van de spontane naleving van de fiscale verplichtingen (FOD Financiën)

Net als de voorbije jaren willen wij op een transparante manier over verschillende controleacties communiceren die gepland of gaande zijn. Wij willen u er inderdaad toe aanzetten om uw fiscale verplichtingen correct na te komen. Zo hebt u een beter idee van de kans dat u een fiscale controle zult

2017-04-21T11:01:36+00:00 21 april 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: |

Verduidelijking over defecte FDM’s (FOD Financiën)

De berichtgeving in de media over het FDM (controlemodules) probleem heeft duidelijk een onrealistisch beeld gecreëerd dat de horeca-uitbaters ongerust maakt.Laat het duidelijk zijn: behoudens enkele uitzonderingen, die nu al dicht tegen die 506-dagengrens zitten, moeten horeca-uitbaters, die FDM’s uit de reeks RET01-05 gebruiken, zich geen technische zorgen maken. Hun

2017-02-03T14:59:24+00:00 3 februari 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Ontwerpcirculaire: toerekening van winst aan vaste inrichtingen (FOD Financiën)

De administratie werkt momenteel aan een circulaire over de interpretatie van art. 7 van het Belgisch Modelverdrag tot het vermijden van dubbele belasting. De circulaire behandelt voornamelijk de fundamentele verschillen tussen het art. 7 van het OESO-Modelverdrag van vóór 2010 en dat vanaf 2010. Er wordt ook in detail ingegaan