>Voeg code toe voor de </head> tag.EU

Competition Law Enforcement Trends in the U.S., Europe and China: Looking Back at 2016 and Ahead to 2017 (Covington)

2016 was another year of active enforcement globally. It was also a year of big changes of uncertain impact. June saw the dramatic vote by the United Kingdom to withdraw from the European Union—a development which we do not expect will have concrete antitrust implications in 2017, given that the

2017-01-26T12:17:06+00:00 26 januari 2017|Categories: Mededingingsrecht en antitrust|Tags: , , , , |

Volgens A-G geen dubbele bestraffing bij fiscale en strafrechtelijke sanctie bij niet-betalen btw (TaxLive)

Advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona concludeert dat er geen sprake is van strijd met het EU-recht wanneer dubbele sancties worden opgelegd voor hetzelfde feit. Een fiscale sanctie kan worden opgelegd aan een rechtspersoon en een strafrechtelijke aan een natuurlijk persoon.

2017-01-17T08:57:49+00:00 17 januari 2017|Categories: BTW en douane Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Europa voert nu ook uniformisering in voor huwelijksvermogensstelsels en geregistreerde partnerschappen (Cazimir)

Verordening 2016/1103 (huwelijksvermogensstelsels) en Verordening 2016/1104 (geregistreerde partnerschappen) zorgen voor een harmonisatie op het vlak van de bevoegde rechter, het toepasselijk recht en de uitwerking van akten en beslissingen. Net zoals de Erfrechtverordening dus. Het ruimtelijk toepassingsgebied is wel beperkter. Niet alle landen van de EU nemen deel aan de

2017-01-11T11:31:24+00:00 11 januari 2017|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Alleen btw bij invoer verschuldigd volgens A-G als goederen in economische verkeer van EU konden worden gebracht (TaxLive)

Advocaat-generaal Campos Sánchez-Bordona concludeert dat het ontstaan van een douaneschuld krachtens art. 203 lid 1 CDW alleen leidt tot het intreden van het belastbare feit, en het verschuldigd worden van de btw bij invoer, als redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze goederen in het economische verkeer van de EU konden

2016-12-16T11:09:07+00:00 16 december 2016|Categories: BTW en douane Handelsrecht|Tags: , , |

What does Brexit mean for dispute resolution? (Eversheds)

Following the UK’s referendum decision to exit from the EU and British Prime Minister Teresa May’s recent announcement that she would trigger the process to leave the EU by the end of March 2017, absent any express agreement to the contrary, the legal framework governing the relationship between the EU

2016-11-30T09:27:56+00:00 30 november 2016|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , , |

Un nouveau formulaire européen pour l’échange automatique et obligatoire d’informations fiscales (LegalWorld)

La Commission européenne a publié un nouveau formulaire type pour l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert. Les Etats membres de l’UE sont tenus d’utiliser ce formulaire, avec mention du régime linguistique applicable, à

2016-11-21T10:50:40+00:00 21 november 2016|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Aviation safety: transport MEPs back draft EU rules on drones and emerging risks (European Parliament)

Plans to update EU civil aviation safety rules to address emerging risks were amended and approved by Transport and Tourism Committee MEPs on Thursday. The updated EU regulation will also introduce the EU-level requirements for drones, to ensure safety and privacy.

2016-11-14T11:17:24+00:00 14 november 2016|Categories: Verkeersrecht|Tags: , , |