>Voeg code toe voor de </head> tag.erfrechtverordening

Europese Erfrechtverordening : interessante Nederlandse uitspraak op 29 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/05/2018 Via een post op LinkedIn wijst mr. Bart Verdickt (advocaat-vennoot Greenille by Laga) op de recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 29 maart 2018. Het ging om een nalatenschap van een erflater met gewone verblijfplaats in Duitsland, met minderjarige erfgenamen die in Nederland woonden. De

Is de reserve van internationale openbare orde? (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke en Bart Verdickt (Laga) Publicatiedatum: 27/11/2017 De reserve (of ook wel voorbehouden erfdeel) is het deel van de nalatenschap waarop bepaalde erfgenamen minimaal recht hebben. De omvang en bescherming van de reserve wordt in elk land op een andere manier geregeld (zie hierover uitvoerig A. VERBEKE “De legitieme ontbloot of

Europese Erfrechtverordening. Hof van Justitie spreekt zich uit over de zakelijke uitwerking van legaten in andere lidstaten (Laga)

Auteurs: Alain Laurent Verbeke en Bart Verdickt (Laga) Publicatiedatum: 15/11/2017 Op 12 oktober 2017 heeft het Europees Hof van Justitie een eerste uitspraak gedaan over de Europese Erfrechtverordening (Kubicka, C-218/16). Een samenvatting van de feiten: een vrouw met de Poolse nationaliteit is onverdeeld mede-eigenaar van een onroerend goed in Duitsland, samen met haar man. Zij wil