>Voeg code toe voor de </head> tag.echtscheiding

Scheiden voor de schijn? De schijnscheiding! (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 7/08/2020 Scheiden voor de schijn? Een schijnscheiding is een scheiding met de enkele bedoeling om het vermogen van de ene echtgenoot te laten overgaan naar de andere echtgenoot, zonder dat de echtgenoten alle gevolgen van de echtscheiding hebben gewild, bijvoorbeeld om de reservataire erfgenamen of andere schuldeisers te

2020-08-21T10:28:35+00:00 16 augustus 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Aanvullende pensioenen en einde huwelijk/wettelijk samenwonen. Wetsvoorstel en de vele kritische bedenkingen van de NAR op 14 juli 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/07/2020 Het wetsvoorstel van 23 januari 2020 Lees hier de samenvatting: ‘Momenteel bestaat er geen wettelijke regeling met betrekking tot de verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Hierdoor wordt de verdeling overgelaten aan mogelijk verschillende interpretaties door vereffenaars, notarissen

2020-07-27T18:33:59+00:00 27 juli 2020|Categories: Personen- & Familierecht Sociaal recht|Tags: , |

Echtscheiding. De onherstelbare ontwrichting en het verstrijken van een termijn (art. 229, § 3 BW) (Steven Brouwers)

Auteur: Steven Brouwers (Advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling) Publicatiedatum: 02/06/2020 Dit is een uittreksel uit de tekst ‘Overzicht van rechtspraak. Echtscheiding en scheiding van tafel en bed 2012-2019 (bijgewerkt tot 1 mei 2020) van mr. Steven Brouwers, een onderdeel van de cursus van de webinar on demand ‘Echtscheiding

2020-07-11T13:13:34+00:00 2 juni 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Hoe verloopt een vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 16/05/2020 Wat is een vereffening-verdeling? Er is sprake van een vereffening en verdeling van zodra twee of meerdere personen één of meerdere goederen in onverdeeldheid hebben. Dit houdt in dat meerdere personen gelijkaardige rechten op een zelfde zaak of op een geheel van goederen en schulden, kunnen uitoefenen.

2020-05-17T14:52:58+00:00 18 mei 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , , |

5 misvattingen over scheiden (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 09/05/2020 Wij horen heel wat misvattingen over scheiden. Kiest u voor een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) of voor een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)? Niemand wil een vechtscheiding, maar scheiden doet altijd lijden. Ten onrechte zegt men in de volksmond vaak dat wanneer je

2020-05-12T13:55:14+00:00 13 mei 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Publicatie controversiële bijdrage nieuwe visie taakverdeling actoren gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Guillaume Deknudt en Evy Dhaene (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 23/04/2020 De advocaat dient alerter te zijn Naar aanleiding van de behandeling van een erfenisbetwisting werd het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2017 bekomen. Kort samengevat, is de lering van dit arrest dat de verjaring van

Echtscheiding, gerechtelijke vereffening-verdeling en misbruik van bankvolmacht: Cassatie-arrest van 9 maart 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/04/2020 De feiten Partijen zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Bij vonnis van 18 december 2007 werd de echtscheiding uitgesproken en de vereffening en verdeling werd bevolen van de onverdeeldheid die tussen partijen heeft bestaan. De echtgenote heeft in het kader van de beweringen

Echtscheiding EOT of EOO? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 15/02/2020 Welke echtscheidingsprocedure kies ik, EOT of EOO? Een echtscheiding is een emotioneel geladen gebeurtenis in het leven. Twee mensen hebben elkaar graag gezien maar toch loopt het mis… De scheiding hoeft niet noodzakelijk een vechtscheiding te worden. Volgens het Belgische recht zijn er twee soorten echtscheidingsprocedures: de echtscheiding

2020-02-25T15:30:50+00:00 25 februari 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Cassatie 14/11/2019 inzake verrekening van dag tot dag in stelsel van scheiding van goederen (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Annelies Maeckelbergh (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: januari 2020 Het Hof van Cassatie bevestigt bij arrest van 14 november 2019 de zienswijze van het Hof van Beroep van Antwerpen (arrest 22/03/2017) inzake volgende (vaak gehanteerde) clausule van verrekening van dag tot dag in een scheidingsstelsel: “Bij gebrek van geschreven rekeningen

Is de inbreng van een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen onder de ontbindende voorwaarde van echtscheiding rechtsgeldig? Prof. Jos Ruysseveldt licht toe (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/06/2019 De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS UAntwerpen) behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in