>Voeg code toe voor de </head> tag.echtscheiding

Echtscheiding en gemeenschappelijke handelszaak respectievelijk vennootschapsaandelen: wat met meerwaarden bij de verdeling? Cassatie 21.09.2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 19/11/2020 Krachtens artikel 577, § 2 en § 8, Burgerlijk Wetboek worden de onverdeelde aandelen vermoed gelijk te zijn en is de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen onderworpen aan de regels die bepaald zijn in de titel Erfenissen van dit wetboek. Krachtens artikel 890 Burgerlijk Wetboek worden,

2020-11-20T09:41:23+00:00 19 november 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: |

Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020 (Intersentia)

Auteur: Intersentia Publicatiedatum: oktober 2020 Prof. em. dr. Hélène Casman en mr. Patrizia Macaluso hebben een publicatie geschreven in de reeks ‘Echtelijke moeilijkheden & - Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020'. Dit werk biedt aan de notaris, advocaat of hulpverlener in de juridische sfeer een volledig overzicht

2020-11-04T08:18:55+00:00 5 november 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Hoe wordt bij echtscheiding de eigen inbreng in de woning gewaardeerd? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 14/09/2020 U heeft meer geïnvesteerd in de aangekochte woning dan uw echtgenoot? U heeft tijdens uw huwelijk eigen gelden geïnvesteerd in de gemeenschappelijke woning. M.a.w. de inbreng van de beide echtgenoten is niet gelijk, zodat men de waarde van de woning  niet eenvoudigweg kan delen door

2020-09-21T12:04:48+00:00 25 september 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Scheiden voor de schijn? De schijnscheiding! (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 7/08/2020 Scheiden voor de schijn? Een schijnscheiding is een scheiding met de enkele bedoeling om het vermogen van de ene echtgenoot te laten overgaan naar de andere echtgenoot, zonder dat de echtgenoten alle gevolgen van de echtscheiding hebben gewild, bijvoorbeeld om de reservataire erfgenamen of andere schuldeisers te

2020-08-21T10:28:35+00:00 16 augustus 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Aanvullende pensioenen en einde huwelijk/wettelijk samenwonen. Wetsvoorstel en de vele kritische bedenkingen van de NAR op 14 juli 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/07/2020 Het wetsvoorstel van 23 januari 2020 Lees hier de samenvatting: ‘Momenteel bestaat er geen wettelijke regeling met betrekking tot de verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Hierdoor wordt de verdeling overgelaten aan mogelijk verschillende interpretaties door vereffenaars, notarissen

2020-07-27T18:33:59+00:00 27 juli 2020|Categories: Personen- & Familierecht Sociaal recht|Tags: , |

Echtscheiding. De onherstelbare ontwrichting en het verstrijken van een termijn (art. 229, § 3 BW) (Steven Brouwers)

Auteur: Steven Brouwers (Advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling) Publicatiedatum: 02/06/2020 Dit is een uittreksel uit de tekst ‘Overzicht van rechtspraak. Echtscheiding en scheiding van tafel en bed 2012-2019 (bijgewerkt tot 1 mei 2020) van mr. Steven Brouwers, een onderdeel van de cursus van de webinar on demand ‘Echtscheiding

2020-07-11T13:13:34+00:00 2 juni 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Hoe verloopt een vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden? (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 16/05/2020 Wat is een vereffening-verdeling? Er is sprake van een vereffening en verdeling van zodra twee of meerdere personen één of meerdere goederen in onverdeeldheid hebben. Dit houdt in dat meerdere personen gelijkaardige rechten op een zelfde zaak of op een geheel van goederen en schulden, kunnen uitoefenen.

2020-05-17T14:52:58+00:00 18 mei 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , , , |

5 misvattingen over scheiden (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 09/05/2020 Wij horen heel wat misvattingen over scheiden. Kiest u voor een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) of voor een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO)? Niemand wil een vechtscheiding, maar scheiden doet altijd lijden. Ten onrechte zegt men in de volksmond vaak dat wanneer je

2020-05-12T13:55:14+00:00 13 mei 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Publicatie controversiële bijdrage nieuwe visie taakverdeling actoren gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Guillaume Deknudt en Evy Dhaene (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 23/04/2020 De advocaat dient alerter te zijn Naar aanleiding van de behandeling van een erfenisbetwisting werd het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2017 bekomen. Kort samengevat, is de lering van dit arrest dat de verjaring van

Echtscheiding, gerechtelijke vereffening-verdeling en misbruik van bankvolmacht: Cassatie-arrest van 9 maart 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/04/2020 De feiten Partijen zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Bij vonnis van 18 december 2007 werd de echtscheiding uitgesproken en de vereffening en verdeling werd bevolen van de onverdeeldheid die tussen partijen heeft bestaan. De echtgenote heeft in het kader van de beweringen