>Voeg code toe voor de </head> tag.echtscheiding

Het recht op een voorschot bij vereffening-verdeling (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: januari 2021 Een vereffening-verdeling, zowel na echtscheiding als na overlijden, kan in vele gevallen lang aanslepen. Partijen leven dan gedurende lange tijd in onzekerheid, wachtend op het gedeelte dat aan hen toekomt, en komen uiteindelijk soms ook op financieel vlak met hun rug tegen de muur te staan.

2021-02-02T13:27:59+00:00 7 februari 2021|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , , |

Echtscheiding en gemeenschappelijke handelszaak respectievelijk vennootschapsaandelen: wat met meerwaarden bij de verdeling? Cassatie 21.09.2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 19/11/2020 Krachtens artikel 577, § 2 en § 8, Burgerlijk Wetboek worden de onverdeelde aandelen vermoed gelijk te zijn en is de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen onderworpen aan de regels die bepaald zijn in de titel Erfenissen van dit wetboek. Krachtens artikel 890 Burgerlijk Wetboek worden,

2020-11-20T09:41:23+00:00 19 november 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: |

Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020 (Intersentia)

Auteur: Intersentia Publicatiedatum: oktober 2020 Prof. em. dr. Hélène Casman en mr. Patrizia Macaluso hebben een publicatie geschreven in de reeks ‘Echtelijke moeilijkheden & - Echtelijke moeilijkheden & Echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2020'. Dit werk biedt aan de notaris, advocaat of hulpverlener in de juridische sfeer een volledig overzicht

2020-11-04T08:18:55+00:00 5 november 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Aanvullende pensioenen en einde huwelijk/wettelijk samenwonen. Wetsvoorstel en de vele kritische bedenkingen van de NAR op 14 juli 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/07/2020 Het wetsvoorstel van 23 januari 2020 Lees hier de samenvatting: ‘Momenteel bestaat er geen wettelijke regeling met betrekking tot de verdeling van de aanvullende pensioenrechten na echtscheiding of de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Hierdoor wordt de verdeling overgelaten aan mogelijk verschillende interpretaties door vereffenaars, notarissen

2020-07-27T18:33:59+00:00 27 juli 2020|Categories: Personen- & Familierecht Sociaal recht|Tags: , |

Echtscheiding. De onherstelbare ontwrichting en het verstrijken van een termijn (art. 229, § 3 BW) (Steven Brouwers)

Auteur: Steven Brouwers (Advocaat-bemiddelaar in familiezaken, docent UAntwerpen PAO Bemiddeling) Publicatiedatum: 02/06/2020 Dit is een uittreksel uit de tekst ‘Overzicht van rechtspraak. Echtscheiding en scheiding van tafel en bed 2012-2019 (bijgewerkt tot 1 mei 2020) van mr. Steven Brouwers, een onderdeel van de cursus van de webinar on demand ‘Echtscheiding

2020-07-11T13:13:34+00:00 2 juni 2020|Categories: Personen- & Familierecht|Tags: , |

Publicatie controversiële bijdrage nieuwe visie taakverdeling actoren gerechtelijke vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Guillaume Deknudt en Evy Dhaene (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 23/04/2020 De advocaat dient alerter te zijn Naar aanleiding van de behandeling van een erfenisbetwisting werd het mijlpaalarrest van het Hof van Cassatie van 26 oktober 2017 bekomen. Kort samengevat, is de lering van dit arrest dat de verjaring van

Echtscheiding, gerechtelijke vereffening-verdeling en misbruik van bankvolmacht: Cassatie-arrest van 9 maart 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 25/04/2020 De feiten Partijen zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen. Bij vonnis van 18 december 2007 werd de echtscheiding uitgesproken en de vereffening en verdeling werd bevolen van de onverdeeldheid die tussen partijen heeft bestaan. De echtgenote heeft in het kader van de beweringen

Cassatie 14/11/2019 inzake verrekening van dag tot dag in stelsel van scheiding van goederen (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Annelies Maeckelbergh (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: januari 2020 Het Hof van Cassatie bevestigt bij arrest van 14 november 2019 de zienswijze van het Hof van Beroep van Antwerpen (arrest 22/03/2017) inzake volgende (vaak gehanteerde) clausule van verrekening van dag tot dag in een scheidingsstelsel: “Bij gebrek van geschreven rekeningen

Is de inbreng van een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen onder de ontbindende voorwaarde van echtscheiding rechtsgeldig? Prof. Jos Ruysseveldt licht toe (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 04/06/2019 De nieuwe publicatie ‘Praktijkgids Successieplanning 2019-2020’ van Prof. Jos Ruysseveldt (advocaat-vennoot Ruysseveldt, prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel en AMS UAntwerpen) behelst de nieuwste ontwikkelingen (2018) in het erfrecht, het schenkingsrecht en het huwelijksvermogensrecht, alsook de hiermee gepaard gaande bijsturingen in het registratie- en successierecht. Ook de verplichte inschrijving in

Echtscheiding : 4 wijzigingen door de wet van 22 juli 2018 op het huwelijksvermogensrecht (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/05/2019 In de ‘Wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot