>Voeg code toe voor de </head> tag.Curia

Het beding van rechtskeuze in de arbeidsovereenkomst: do’s and dont’s (Curia)

Auteur: Jurgen Goyvaerts (Curia) Publicatiedatum: februari 2019 In overeenkomsten van internationale tewerkstelling, wordt vaak een algemeen beding van rechtskeuze opgenomen, bvb. “Deze arbeidsovereenkomst wordt integraal beheerst door het Belgisch recht.” Een recent Cassatie-arrest toont nogmaals aan dat een dergelijk beding zeer nadelig kan uitdraaien voor de werkgever. We lichten dit hierna

2019-02-26T08:21:53+00:00 26 februari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Ban uw schoonmoeder en -vader uit uw vennootschap : het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen veralgemeent de éénpersoonsvennootschap (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/06/2018 Mr. Bart Windey en mr. Bram Van Baelen lichten toe. Op 4 juni 2018 werd het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neergelegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Uiteraard zit de parlementaire behandeling van het WVV in een beginfase, geen van de

2018-06-23T09:33:52+00:00 23 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Crowdfunding – eindelijk de ontbrekende schakel (Curia)

Op 1 februari 2017 is de Belgische crowdfundingwet* in werking getreden. Onder de nieuwe wet moeten Belgische platformen die equity-based en lending-based crowdfunding aanbieden een vergunning aanvragen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’). Daarnaast moeten deze platformen bepaalde gedragsregels in acht nemen bij het aanbieden van hun

2017-03-13T13:37:37+00:00 13 maart 2017|Categories: Financieel recht|Tags: , , , |