>Voeg code toe voor de </head> tag.consumentenkrediet

Consumentenkrediet: bank ontwijkt haar verplichtingen naar consument toe. Cassatie-arrest 24 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/02/2020 In deze zaak heeft de bank haar contractuele verplichtingen inzake raadgeving ontweken en bewust nagelaten het doel van het krediet te vermelden om de toepassing van de artikelen 1, 20° en 19 van de wet op het consumentenkrediet uit te schakelen. De bank wist nochtans dat

2020-04-25T10:41:13+00:00 18 februari 2020|Categories: Financieel recht|Tags: |

Consumentenkrediet: website FOD Economie aangepast op 02/12/2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/12/2019 De website van de FOD Economie werd op 2 december 2019 aangepast wat consumentenkredieten betreft. Inzake contractvoorwaarden vermeldt de website duidelijk dat de kredietovereenkomsten onder meer moeten beantwoorden aan de bepalingen van boek VI en VII van het wetboek van economisch recht. In een bijlage van

2020-04-25T10:45:01+00:00 9 december 2019|Categories: Financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Sociale kredietgevers kunnen ook bij wanbetaling nog consumentenkrediet geven (LegalWorld)

In principe mag een kredietgever geen consumentenkrediet meer toestaan wanneer de consument in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren geregistreerd staat met een achterstallige schuld van meer dan 1.000 euro in het kader van een niet afgelost consumentenkrediet. Maar op die strikte regel komt nu een uitzondering voor sociale kredietgevers.