Over de borgtocht in overheidsopdrachten (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 25/02/2020 In een belangwekkend vonnis nr. 2020/1001 van 24 januari 2020 oordeelt de 7e kamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel als volgt over de exceptie van de door de opdrachtgever aangesproken borgstellende bank, na faillissement van de opdrachtnemer: ‘Eisers maken aanspraak op de vrijgave van…

Lees meer