>Voeg code toe voor de </head> tag.Bloom Law

Kunst- en voetbalsector voortaan onderworpen aan de preventieve witwasregelgeving (Bloom Law)

Auteurs: Michel Maus en Pieterjan Smeyers (Bloom Law) Publicatiedatum: 17/07/2020 Op 15 juli 2020 werd in de kamer een wet goedgekeurd waarmee een aantal belangrijke wijzigingen worden aangebracht aan de Belgische preventieve witwasregelgeving. In hoofdzaak vormt deze wet de  omzetting van de vijfde Europese Witwasrichtlijn, maar de Belgische wetgever gaat

2020-07-21T07:38:07+00:00 27 juli 2020|Categories: Financieel recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet (Bloom Law)

Auteur: Mark Delanote (Bloom Law) Publicatiedatum: 16/06/2020 In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon-leer en komt tot het besluit dat het in het kader van een strafprocedure onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal alsnog gebruikt kan worden voor

2020-06-21T15:41:48+00:00 24 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Het fiscale kluwen rond de corona-steunmaatregelen (Bloom Law)

Auteur: Michel Maus (Bloom Law) Publicatiedatum: 14/04/2020 Het corona-virus heeft onze wereld letterlijk en figuurlijk op zijn kop gezet. Niemand had ooit durven voorspellen dat we in de 21ste eeuw nog met z’n allen gedwongen zouden worden om thuis te blijven om de verspreiding van een virus tegen te gaan. Maar

2020-04-19T07:30:49+00:00 23 april 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Geld lenen om de aandeelhouders uit te betalen. Best ook even aan de fiscus denken (Bloom Law)

Auteurs: Mark Delanote en Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law) Publicatiedatum: 08/04/2020 In een arrest van 19 maart 2020 bevestigt het Hof van Cassatie[1] dat interestlasten in verband met een lening die werd aangegaan om kapitaalverminderingen of dividenduitkeringen te financieren niet ipso facto al beroepskost aftrekbaar zijn. Alles staat of valt in functie

Kosteloze terbeschikkingstelling van een woning aan de bedrijfsleider. Berekeningswijze voordeel alle aard: ongrondwettelijk én vatbaar voor ambtshalve ontheffing (Bloom Law)

Auteurs: Mark Delanote en Pieterjan Smeyers (Bloom Law) Publicatiedatum: 22/02/2019 Het belastbaar voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de kosteloze terbeschikkingstelling van (een gedeelte van) een woning aan een bedrijfsleider wordt berekend op basis van artikel 18, §3, punt 2 KB/WIB92. Voor de waardering van dit voordeel werd er tot het begin van

2019-02-23T13:49:31+00:00 24 februari 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Na een kromme uitspraak volgt voortaan een rechtzetting (Bloom Law)

Auteurs: Mark Delanote en Pieterjan Smeyers (Bloom Law) Publicatiedatum: 01/06/2018 Bezwaar Fiscale Actualiteit nr. 2018/18, pag. 5-8, week 17 - 23 mei 2018 Een beslissing van de adviseur-generaal over een bezwaar is niet langer onherroepelijk. De belastingplichtige kan voortaan formeel vragen om een negatieve beslissing over zijn bezwaarschrift te herzien. De wetgever wil daarmee

2018-06-20T09:19:23+00:00 20 juni 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: |

Taxatie van cryptocurrencies. Rulingdienst brengt (iets meer) duidelijkheid (Bloom Law)

Auteurs: Mark Delanote en Pieterjan Smeyers (Bloom Law) Publicatiedatum: 31/05/2018 Omtrent de fiscale behandeling van cryptocurrencies (ook wel cryptomunten, cryptocoins of virtuele munten genoemd) - met als meest bekende de Bitcoin - heerst momenteel grote onduidelijkheid. In wezen zijn er drie mogelijke fiscale scenario’s denkbaar in hoofde van natuurlijke personen. Ten

2018-06-01T07:26:43+00:00 1 juni 2018|Categories: Directe belastingen Financieel recht Fiscaal recht|Tags: , |

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de Fairness Tax : Welke pistes liggen open? (Bloom Law)

Auteur: Denis-Emmanuel Philippe en Mark Delanote (Bloom Law) Publicatiedatum: 17/04/2018 De Fairness Tax is een afzonderlijke belasting die werd ingevoerd in 2013. Het tarief van deze belasting bedraagt 5,15% en wordt toegepast op grote vennootschappen die hun winsten uitkeren onder de vorm van dividenden, terwijl zij – omwille van hun overgedragen verliezen of ingevolge

2018-04-24T13:28:15+00:00 24 april 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Versterking van het Belgische holdingregime vanaf 2018 (Bloom Law)

Auteur: Denis-Emmanuel Philippe (Bloom Law) Publicatiedatum: 22/12/2017 Het fiscaal stelsel van de Belgische holdings zal vanaf volgend jaar grondige wijzigingen ondergaan. Het is dus hoogtijd om één en ander toe te lichten. Tot 2012 was ons holdingregime concurrentieel, ten opzicht van bijvoorbeeld Nederland en Luxemburg. Eén van de voornaamste en unieke troeven

2017-12-30T11:18:10+00:00 30 december 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Het wettelijk pensioen, belofte maakt schuld? (Bloom Law)

Auteur: Kristof Salomez (Bloom Law) Publicatiedatum: 30/11/2017 Afgelopen donderdag werd in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp goedgekeurd waarmee de actuele pensioenwetgeving op twee essentiële punten wordt gewijzigd. Het in de Kamer goedgekeurde wetsontwerp strekt er met name toe het principe van de eenheid van pensioenloopbaan

2017-12-06T09:47:51+00:00 6 december 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |