>Voeg code toe voor de </head> tag.Blixt

Het Wetboek Goederenrecht en zonnepanelen: verkeerde voorbeelden leiden tot verkeerde conclusies (Blixt)

Auteur: Tim Vermeir (Blixt)Publicatiedatum: 02/05/2021 In de memorie van toelichting bij het nieuwe wetboek goederenrecht doen de auteurs, op basis van één arrest, uitschijnen dat een PV-installatie een "inherent bestanddeel" van een gebouw is. Ze lijken daarmee aan te geven dat ze zonnepanelen als onroerend door incorporatie beschouwen. De vermelding

2021-05-04T15:30:45+00:00 4 mei 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Grondwettelijk Hof fluit de terugdraaiende teller terug (Blixt)

Auteur: Julie Vanhoenacker (Blixt)Publicatiedatum: 15/01/2021 In zijn arrest van 14 januari 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof het regime van de “virtuele terugdraaiende teller”. Dit gaf prosumenten die een kleine productie-installatie hebben geïnstalleerd t.e.m. 31 december 2020, de mogelijkheid om nog gedurende 15 jaar vanaf de indienstneming te genieten van het

2021-01-18T08:46:40+00:00 18 januari 2021|Categories: Energierecht|Tags: , |

Vermoedens van energiefraude zijn onaanvaardbaar (Blixt)

Auteur: Tim Vermeir (Blixt) Publicatiedatum: 24/07/2018 Het ontwerp van verzameldecreet energie dat de Vlaamse regering afgelopen vrijdag goedkeurde, verduidelijkt bij energiefraude het onderscheid tussen het schorsen van de uitbetaling van de minimumsteun en het intrekken (en terugvorderen) ervan. Artikel 5.1.3 van het Energiedecreet, ingevoegd door het decreet van 24 februari

2018-07-27T08:26:02+00:00 27 juli 2018|Categories: Energierecht Publiek recht|Tags: , |

Wie is er eigenlijk bevoegd voor opslag van elektriciteit? De vier “entiteiten” (Blixt)

Auteur: Tim Vermeir (Blixt) Publicatiedatum: 05/01/2018 Opslag en bevoegdheidsverdeling In het Energiepact benadrukken onze vier energieministers het belang van de ontwikkeling van opslag van energie in het algemeen en van elektriciteit in het bijzonder: “De vier entiteiten zullen erover waken om een continue ontwikkeling van nieuwe – centrale en decentrale –

2018-01-08T13:25:25+00:00 8 januari 2018|Categories: Energierecht Publiek recht|Tags: |