>Voeg code toe voor de </head> tag.bezwaarschrift

De start van de bezwaarfase: het bezwaarschrift (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 16/02/2021 Nadat een aanslag gevestigd is waarmee men niet akkoord is, vormt het bezwaarschrift het meest geëigende middel om zich hiertegen te verzetten. Meestal zal een dergelijke aanslag gevestigd zijn geweest na een wijzigingsprocedure via een bericht van wijziging van aangifte of een kennisgeving van aanslag van

2021-02-17T10:44:25+00:00 22 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Een vruchtbare dialoog met de fiscus – verlies het momentum niet! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Steven Vancolen en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 20/07/2018 Tegen een aanslag in de inkomstenbelastingen kan gedurende een termijn van 6 maanden een bezwaarschrift worden ingediend. Het is een verplichte voorafgaande administratieve procedure vooraleer men de zaak aanhangig kan maken bij de fiscale rechtbank (ook de uitputtingsvereiste genaamd). De filosofie van de wetgever daarbij is dat

Bezwaarprocedure in de inkomstenbelastingen – impliceert de uitputtingsvereiste de medewerking van de belastingplichtige? (Imposto Advocaten)

Het administratief beroep op het vlak van de inkomstenbelastingen wordt geregeld in de artikelen 366 e.v. van het Wetboek Inkomstenbelastingen. In deze bepalingen zijn ondermeer de voorwaarden opgenomen voor een geldig bezwaarschrift tegen een aanslag. Zo moet een bezwaarschrift door de persoon met de juiste hoedanigheid worden ingediend, het bezwaarschrift

2017-06-26T14:47:33+00:00 26 juni 2017|Categories: Directe belastingen Gerechtelijk recht|Tags: , |

Bezwaar mag nu ook bij ontvangkantoor of lokale controle (De Broeck Van Laere & Partners)

In principe moet een bezwaarschrift ingediend worden bij de adviseur-generaal van de belastingen (de nieuwe benaming voor de gewestelijke directeur). De vraag is dan wat er gebeurt met een bezwaar dat per vergissing bij een andere dienst van de belastingen ingediend wordt. Vanaf nu is elke onzekerheid weggenomen. Want de