>Voeg code toe voor de </head> tag.beurstaks

Buitenlandse rekeningen en wat met de taks op beursverichtingen? (Tuerlinckx Tax Lawyers)

Auteur: Tuerlinckx Tax LawyersPublicatiedatum: 08/02/2021 De taks op de beursverrichtingen (TOB), ook wel de beurstaks genoemd, is een van de meest onbekende heffingen in de Belgische wetgeving. Toch bestaat zij al sinds het begin van de Eerste Wereldoorlog. Recent komt de beurstaks evenwel meer in het daglicht te staan doordat

2021-02-17T10:55:51+00:00 19 februari 2021|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , |

Nieuwe algemene antimisbruikbepaling in het Wetboek van Diverse Rechten en Taksen viseert ook verzekeringstaks en beurstaks (Tiberghien)

Auteurs: Dirk Coveliers, Bart De Cock en Yannick Cools (Tiberghien)Publicatiedatum: 08/01/2021 In onze vorige nieuwsbrieven hebben wij reeds meegegeven dat de invoering van de nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen eveneens gepaard gaat met het inschrijven van een nieuwe algemene antimisbruikbepaling in het Wetboek van Diverse Rechten en Taksen (hierna

2021-01-12T14:43:57+00:00 16 januari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Belgische beurstaks. Na Europees Hof ook definitief arrest van Belgisch Grondwettelijk Hof (KPMG)

Auteur: Thomas Zwaenepoel (KPMG) Publicatiedatum: 08/07/2020 Zoals u reeds kon lezen in een vorig artikel ‘Het buitenlands avontuur van de Belgische beurstaks’[1], oordeelde het Europees Hof van Justitie (hierna “HvJ”) op 30 januari 2020 dat de Belgische beurstaks voor verrichtingen via buitenlandse tussenpersonen verenigbaar is met de Europese vrijheden van dienstverlening

2020-07-15T12:59:55+00:00 16 juli 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Taks op beursverrichtingen − Versoepeling verplichtingen tussenpersonen inzake nummering borderellen en dagelijks bijhouden van listings (Tiberghien)

Auteurs: Dirk Coveliers en Yannick Cools (Tiberghien) Publicatiedatum: 09/07/2020 Volgens de huidige regelgeving (artikel 127 W.DRT.) zijn financiële tussenpersonen gehouden om verrichtingen op effecten die onderworpen zijn aan beurstaks te bevestigen met een borderel. Aanvankelijk werd de beurstaks, die al 1913 werd ingevoerd in de Belgische wetgeving, betaald door middel van een

2020-07-13T06:42:00+00:00 16 juli 2020|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , |

Quid beurstaks en beleggingen door “juridische constructies” die onder de Kaaimantaks vallen? : Minister van Financiën “zet de puntjes op de i” (Tiberghien)

Tot en met 31 december 2016 was de beurstaks in principe louter verschuldigd bij verrichtingen in België. De Wet van 25 december 2016 breidde het toepassingsgebied van de Belgische beurstaks uit naar verrichtingen met betrekking tot beleggingen aangehouden in het buitenland. De beurstaks is nu ook verschuldigd indien het “order”

2017-04-21T10:59:33+00:00 21 april 2017|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Nieuwe regels Belgische beurstaks. Quid beleggingen door juridische constructies? (Tiberghien)

Omtrent de draagwijdte van de Belgische beurstaks (hierna TOB) en beleggingen door juridische constructies bestaat enige discussie. Volgens een reactie van de Minister van Financiën in de Kamercommissie Begroting en Financiën kan de notie “onrechtstreeks” ook verwijzen naar orders door juridische structuren waarvan de uiteindelijke begunstigde inwoner van België is

2017-03-29T10:35:54+00:00 9 maart 2017|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , , |

Taks op beursverrichtingen: dit verandert in 2017 (BNP Paribas)

De programmawet voor de uitvoering van het begrotingsakkoord 2017 verscheen op 29 december jongstleden in het Belgisch Staatsblad. Een van de maatregelen waarmee de federale regering haar fiscale inkomsten wil verhogen, betreft de taks op beursverrichtingen. Wat houdt die maatregel precies in?

2017-02-02T14:37:26+00:00 2 februari 2017|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , |