>Voeg code toe voor de </head> tag.beroepsziekte

COVID-19 kan mogelijks erkend worden als arbeidsongeval (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Ester Van Oostveldt (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: oktober 2020 COVID-19 als beroepsziekte COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het SARS-CoV2-coronavirus, wordt erkend als een beroepsziekte voor bepaalde werknemers uit bepaalde sectoren. Dat betekent dat deze werknemers aanspraak kunnen maken op een vergoeding ten laste van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris) als

2020-10-09T14:47:47+00:00 9 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Covid-19: arbeidsongeval of beroepsziekte? Een update (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius) Publicatiedatum: 10/07/2020 Wat voorafging Vrij kort na het uitbreken van de pandemie en de er al snel op volgende lockdown rees de vraag of COVID-19 mogelijks het gevolg kan zijn van een arbeidsongeval en dan ook als dusdanig kan (of sterker nog: moet) worden aangegeven. Op 2 april

2020-07-15T10:39:02+00:00 15 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Covid-19: arbeidsongeval of beroepsziekte? (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius) Publicatiedatum: 24/04/2020 Het Sars Cov-2 virus lijkt niet meteen bereid zich te schikken naar de vaste formats waarmee wij de werkelijkheid benaderen. Het stoort zich niet aan landsgrenzen, taalverschillen, gender of ras en evenmin aan leeftijdsverschillen, zij het dat reeds bij het uitbreken van de pandemie

Burn-out binnenkort erkend als arbeidsgerelateerde ziekte (ADMB)

Een arbeidsgerelateerde ziekte mag men niet verwarren met een beroepsziekte. Een beroepsziekte houdt rechtstreeks verband met een beroep en geeft de werknemer die eraan lijdt recht op bepaalde voordelen (uitkeringen). Bijvoorbeeld: een ziekte die verband houdt met de blootstelling aan een scheikundig product op de arbeidsplaats. Een arbeidsgerelateerde ziekte geeft

2016-12-13T11:30:21+00:00 13 december 2016|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |