Schenking meerdere onroerende goederen die niet allemaal deels uit een nalatenschap komen:  hoe de principieel verschuldigde schenkbelasting vóór vrijstelling berekenen? Standpunt Vlabel van 18 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 21/05/2019

Probleemstelling

Hoe moeten de limieten van artikel 2.8.6.0.9 VCF berekend worden indien er meerdere onroerende goederen worden geschonken die niet allemaal deels uit een nalatenschap komen, en in de veronderstelling dat de totale waarde per begunstigde hoger is dan € 150.000 waardoor er deels belast wordt aan 3% en deels aan 9%.

Concreet: hoe bereken je de principieel verschuldigde schenkbelasting (SB) vóór vrijstelling?

Deze vraagstelling doet ook de vraag rijzen naar andere situaties waarbij zowel roerend als onroerend goed wordt geschonken en waarbij de brutowaarde van het erfdeel al dan niet groter is dan de waarde van de geschonken goederen. Daarnaast bekijken we ook de situaties waarbij er wordt geopteerd om de onroerende goederen in verschillende akten te schenken en een schenking op last van een geldsom.

Principes bij de berekening en diverse situaties, lees het Standpunt nr. 19021 van 18 februari 2019

‘Personen- en familierecht’: 4 sessies tijdens de Zomeracademie Larcier op dinsdag 2 juli 2019

Op dinsdag 2 juli 2019 is ‘Personen- en familierecht’ het thema van de eerste dag van de Zomeracademie Larcier, die georganiseerd wordt in samenwerking met LegalNews.be.

Zomeracademie Larcier – Personen-en familierecht