De koop-verkoopovereenkomst van aandelen
(Share Purchase Agreement)

Webinar op 20 oktober 2022

Handelshuur:
overzicht van relevante rechtspraak

Webinar op 18 november 2022

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Cryptomunten:
een stand van zaken

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Individuele levensverzekering : nieuw huwelijksvermogensrecht heeft ook impact op Vlaamse erfbelasting! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 21/11/2018

Er bestaat al jarenlang onduidelijkheid over het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van levensverzekeringen die gesloten worden door, voor en tussen echtgenoten gehuwd met gemeenschap van goederen. Die civielrechtelijke discussie heeft zelfs geleid tot een fiscale discussie tussen de federale rulingdienst en de federale belastingadministratie.

Eind 2016 had het Vlaams Gewest al beslist om via een decretale ingreep een eigen koers te varen, maar niettemin blijkt het nieuw huwelijksvermogensrechtelijk statuut van de levensverzekering ook in het Vlaams Gewest een impact te hebben.

Dit vindt althans de Vlaamse belastingdienst ‘Vlabel’ (Standpunt nr. 18073 van 15 oktober 2018, gepubliceerd op 13 november 2018)

LegalNews vroeg aan dhr. Paul Van Eesbeeck in het kort meer uitleg.

Wat zegt Vlabel?

Concreet houdt het nieuwe Vlabel-standpunt in dat voor koppels zonder gemeenschappelijke afstammeling, het regime van de uitgestelde erfbelasting op in principe de helft van de latere verzekeringsprestaties (voor zover althans de langstlevende effectief een latere uitkering uit de levensverzekering zou krijgen) zoals dat tot 1 september 2018 gold, volgens Vlabel vanaf 1 september 2018 wordt ingeruild voor het stelsel van de onmiddellijke taxatie op in principe de helft van de (netto)afkoopwaarde van de polis die verder loopt op naam van de langstlevende echtgenoot.

Voor alle duidelijkheid: levensverzekeringen die tot de tweede pensioenpijler behoren (groeps- en IPT-verzekeringen, VAPZ, enz.) vallen niet onder dat Vlabel-standpunt, omdat het Vlabel-standpunt verwijst naar het ‘nieuw huwelijksvermogensrecht’, dat uiteraard niet van toepassing is op de tweede pensioenpijler.

Wat moeten we hieruit besluiten?

Het al dan niet hebben van een gemeenschappelijke afstammeling wordt ook in het Vlaams Gewest bepalend voor de toepassingsmodaliteiten van de erfbelasting op een levensverzekering die verder loopt op naam van de overlevende echtgenoot die met gemeenschap van goederen getrouwd was.