Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Inbreng in het gemeenschappelijk vermogen gevolgd door een schenking. Voorafgaande Beslissing Vlabel 12 juli 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Wat is de bedoeling?

De aanvraag had de bedoeling bevestiging te krijgen dat de wijziging van huwelijksstelsel naar algehele gemeenschap gevolgd door een schenking van het hierna vermelde onroerend goed niet zal worden beschouwd als ingaande tegen de artikelen 2.8.3.0.1, §1 en 2.8.4.1.1, §1 en §2, VCF, en dus niet zal worden beschouwd als fiscaal misbruik in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF.

De echtgenoten menen dat de inbreng en de daaropvolgende schenking(en) kunnen worden verantwoord door andere dan fiscale motieven, gezien zij nooit de intentie hadden in 2021 om hun huwelijksstelsel (louter) om fiscale redenen om te vormen en hun dochter héél binnenkort eigenaar wenst te worden van het perceel grond rekening houdende met de door haar gestelde plannen. De dochter gebruikt dit stuk grond reeds jaren als tuin palend aan haar eigendom én is van plan om op dit perceel een riante tuinberging te bouwen en eventueel zwemvijver aan te leggen.

Wat is het standpunt van Vlabel?

Gelet op de feitenconstellatie en de niet-fiscale motieven beslist het besluitvormingsorgaan dat de anti-misbruikbepaling van artikel 3.17.0.0.2 VCF niet moet worden toegepast bij gebrek aan eenheid van opzet.

Deze beslissing heeft alleen betrekking op registratiebelasting en doet geen uitspraak over andere belastingen.

Lees hier de op 12 juli 2023 gepubliceerde Voorafgaande Beslissing 23011 van Vlabel van 19 juni 2023

Lees ook deze vroegere Voorafgaande Beslissingen:

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen