Bezwaar tegen ABS-schatting (Aanvraag Bindende Schatting). Standpunt Vlabel 30 maart 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 18/04/2020

Wanneer de waarde van een onroerend goed is bepaald via een ABS, kan de belastingschuldige in bezwaar gaan tegen deze waarde binnen de gewone bezwaartermijn.

Daarnaast is het ook mogelijk om een ambtshalve ontheffing en de verkoop tegen een lagere prijs kan beschouwd worden als een nieuw feit dat niet eerder kon worden voorgelegd.  De lagere verkoopprijs is maar één van de argumenten om de overbelasting aan te tonen.

De verkoop tegen een lagere prijs is immers slechts een van de te onderzoeken argumenten in de procedure ambtshalve ontheffing. Er moet vervolgens nog verder onderzocht worden of de vraag gegrond is en of er effectief sprake is van een overbelasting. De verkoopprijs moet representatief zijn voor de waarde op datum van het overlijden: als richtlijn wordt daarom gehanteerd dat de verkoop moet hebben plaatsgevonden binnen een termijn van 2 jaar na het overlijden.

Lees hier het op 16 april 2020 gepubliceerd standpunt