>>>Weldra het Uniform Europees Aanbestedingsdocument enkel nog op elektronische wijze (GD&A Advocaten)

Weldra het Uniform Europees Aanbestedingsdocument enkel nog op elektronische wijze (GD&A Advocaten)

Auteur: Tessa Jordens (GD&A Advocaten)

Publicatiedatum: 11/04/2018

Het nieuwe regelgevend kader inzake overheidsopdrachten (en concessieovereenkomsten), dat inwerking trad op 30 juni 2017, bracht veel verandering teweeg. De regelgever had met deze wijzigingen grotendeels de administratieve vereenvoudiging en de toegang van KMO’s voor ogen.

Vanuit deze optiek werd ook het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (het “UEA”) boven het doopvont gehouden. Het UEA is een eigen verklaring over de betrouwbaarheid, de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen die wensen deel te nemen aan een overheidsopdracht die de Europese drempels bereikt. Het document is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt.

Reeds geruime tijd kon elke aanbestedende overheid en diegene die mee wilde dingen naar de opdracht beroep doen op de online UEA-service van de Europese Commissie. Een Belgische applicatie bleef evenwel uit waardoor er bij vele opdrachten nog (nodeloos) veel papieren UEA’s bleven binnenstromen.

Vanaf 18 april 2018 mag het UEA evenwel enkel nog in elektronische vorm worden verstrekt en is elke versie op papier niet meer toegestaan.

Evenwel is er goed nieuws: ook de federale dienst e-Procurement biedt sinds kort een UEA-service aan. Deze service kan worden geconsulteerd via https://uea.publicprocurement.be.

De toepassing is gebaseerd op de broncode van de UEA-service van de Europese Commissie, maar werd op een aantal punten aangepast:

UEA-aanvragen kunnen tegelijkertijd in meer dan één taal worden opgesteld

Het opstellen van UEA-aanvragen werd waar mogelijk in lijn gebracht met het Belgisch regelgevend kader

De interface van de applicatie werd visueel in lijn gebracht met andere e-Procurement toepassingen (e-Notification en e-Tendering)

De lay-out van de PDF-versie van het UEA werd geoptimaliseerd

Een handleiding verschijnt binnenkort op www.publicprocurement.be. De link naar deze handleiding zal ook worden bekendgemaakt op de startpagina van de UEA-service.

Lees hier het originele artikel

2018-04-14T09:13:40+00:00 14 april 2018|Categories: Overheidsopdrachten - Publiek recht|Tags: , , |