Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

Webinar op 25 oktober 2022

 

De webshop juridisch doorgelicht

Webinar op 6 oktober 2022

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

Webinar op 25 november 2022

Privacy, gegevensbescherming en arbeidsrecht: de ontwikkelingen van het afgelopen jaar

Webinar on demand

SaaS-contracten: valkuilen en aandachtspunten

Webinar on demand

ICT-contracten en gegevensbescherming

Webinar on demand

Takeaway bij beslissing GBA 86/2022 van 1 juni 2022 (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)

Context

Een vakbondsafgevaardigde (VA) stuurt twee interne e-mails (“werknemersafgevaardigden bericht en contactgegevens”) naar het volledige personeel met in cc (niet bcc) twee externe vakorganisaties, die zo kennis krijgen van de identiteit en het professioneel e-mailadres van het volledige personeel.

Beslissing:

  1. VA = verwerkingsverantwoordelijke voor sturen e-mail (niet de werkgever).
    “Hoewel de onderneming Z de werkzaamheden van de vakbondsafgevaardigden faciliteert, is de onderneming Z hier niet de verwerkingsverantwoordelijke. De verspreiding van syndicale informatie via mailing vond plaats op de systemen van de onderneming Z, doch vanuit de werkzaamheid van de vakbonden en in het bijzonder werd de verspreiding van de emailberichten geïnitieerd door de vakbondsafgevaardigde en dit op eigen initiatief.”
  2. Geldige rechtsgrond voor interne communicatie aan personeel = CAO nr. 5
    (communicatie i.k.v. sociaal overleg)
  3. Geen rechtsgrond voor externe communicatie aan vakbonden
  4. Datalek, dat VA had moeten melden aan de GBA
Sanctie

Waarschuwing (natuurlijke persoon, onopzettelijk en eenmalige menselijke fout, laag risico voor betrokkenen). “Hierbij houdt de Geschillenkamer rekening met het onopzettelijk en eenmalig karakter van de menselijke fout en het lage risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Ook houdt de Geschillenkamer rekening met het feit dat de verwerkingsverantwoordelijke een natuurlijke persoon is. De Geschillenkamer ziet dan ook af van het opleggen van een zwaardere sanctie. Het feit dat er meerdere klachten zijn ingediend over dezelfde twee e-mailberichten heeft geen invloed op de hoogte van de sanctie.”  

Lees hier de Beslissing 86/2022 van 1 juni 2022