Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023


Artificiële intelligentie:
pertinente vragen na de stemming van de AI Act

Dr. Nele Somers (Artes) en mr. Julie Petersen (Waeterinckx Advocaten)

Webinar op donderdag 28 september 2023 


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023

Is het online publiceren van persoonsgegevens van een sporter die doping heeft gebruikt een schending van de AVG? (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Een nationale antidopingautoriteit die op internet persoonsgegevens publiceert van een sporter die doping heeft gebruikt schendt de AVG niet. Conclusie van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van 14 september 2023.

De feiten

Een Oostenrijkse beroepshardloopster op de middellange afstand is schuldig bevonden aan een overtreding van de Oostenrijkse antidopingregels. De Oostenrijkse juridische commissie voor dopingbestrijding (Österreichische AntiDoping-Rechtskommission, ÖADR) heeft alle door de sportster in de betrokken periode behaalde resultaten ongeldig verklaard, alle start- en/of prijzengelden ingetrokken en haar – voor een periode van vier jaar – een verbod opgelegd om deel te nemen aan sportwedstrijden van welke aard ook. Deze beslissing is bevestigd door de ÖADR en door de Oostenrijkse onafhankelijke arbitragecommissie (Unabhängige Schiedskommission, USK). Daarnaast heeft het Oostenrijkse onafhankelijke agentschap voor dopingcontrole (Nationale Anti-Doping Agentur, NADA) de naam van de sportster, de door haar begane overtredingen van de antidopingregels en de duur van de schorsing gepubliceerd in een tabel met geschorste sporters op haar publiek toegankelijke website. De sportster heeft een verzoek tot herziening van die beslissing ingediend bij de USK. Dit orgaan vraagt zich onder  meer af of het met de AVG verenigbaar is dat de persoonsgegevens van een beroepssporter die doping heeft gebruikt, worden gepubliceerd op internet.

De visie van de advocaat-generaal

Ten gronde is de advocaat-generaal om te beginnen van mening dat de AVG niet van toepassing is op de feitelijke omstandigheden van het geval. Volgens haar regelen antidopingregels hoofdzakelijk sport als sport. Zij hebben veeleer betrekking op de sociale en educatieve functies van sport dan op de economische aspecten ervan. Momenteel bestaan er geen Unierechtelijke regels die betrekking hebben op het antidopingbeleid van de lidstaten. Aangezien er zelfs geen indirect verband bestaat tussen het antidopingbeleid en het Unierecht, kan de AVG de verwerkingsactiviteiten op dit gebied niet regelen.

Subsidiair stelt de advocaat-generaal zich op het standpunt dat de AVG toestaat dat persoonsgegevens in een vooraf bepaalde context worden verwerkt zonder dat er een individuele evenredigheidstoetsing hoeft te worden verricht. De keuze van de Oostenrijkse wetgever om te bepalen dat de persoonsgegevens van beroepssporters die de toepasselijke antidopingregels hebben overtreden, moeten worden bekendgemaakt aan het grote publiek, hoeft bijgevolg niet nog eens voor elk individueel geval op evenredigheid te worden getoetst. De uit de bekendmaking voortvloeiende inbreuk op de rechten van beroepssporters kan worden gerechtvaardigd door het preventieve doel dat ermee wordt nagestreefd, namelijk jonge sporters afschrikken van het overtreden van de antidopingregels en relevante belanghebbenden informeren.

De advocaat-generaal zet voorts uiteen dat publicatie op internet de enige manier is om in een moderne samenleving te voldoen aan een algemene openbaarmakingsverplichting als de Oostenrijkse wetgever in dit geval heeft opgelegd.

Meer informatie 

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming