Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023


Artificiële intelligentie:
pertinente vragen na de stemming van de AI Act

Dr. Nele Somers (Artes) en mr. Julie Petersen (Waeterinckx Advocaten)

Webinar op donderdag 28 september 2023 

Hoe kan een online examen privacyvriendelijk plaatsvinden? (Mr. Franklin)

Auteur: Olivier Sustronck (Mr. Franklin)

De gezondheidscrisis door COVID-19 heeft een stormachtige verschuiving teweeggebracht naar online onderwijs en examens. Omdat deze manier van examen uitvoeren risico’s met zich meebrengt op vlak van examenfraude worden steeds meer toepassingen gebruikt om de examenomgeving van de thuisstudent te controleren. Deze controlemethodes kunnen echter een inbreuk uitmaken op de privacy van de studenten en op de rechten die zij kunnen laten gelden in het kader van de GDPR.

Dit heeft de CNIL, de Franse autoriteit voor gegevensbescherming, ertoe aangezet hieromtrent aanbevelingen te formuleren. Hier zijn de belangrijkste punten uit deze aanbeveling:

Doelstellingen van de aanbeveling:
 1. Gegevensbescherming: Instellingen bijstaan bij het opzetten van online examensystemen, waarbij de GDPR wordt gerespecteerd.

 2. Vertrouwen behouden: Ervoor zorgen dat er een wederzijds vertrouwen blijft bestaan tussen studenten en opleidingsinstituten.

 3. Inclusiviteit: Bevorderen van goede digitale inclusiepraktijken, zodat niemand wordt achtergelaten of benadeeld.

Kernaanbevelingen van de CNIL:
 1. Gegevensveiligheid: Zorg ervoor dat studentgegevens uitsluitend worden gebruikt voor examendoeleinden.

 2. Prioriteit aan alternatieven: Overweeg examenmethoden die validatie van competenties op afstand mogelijk maken zonder online toezicht, indien haalbaar.

 3. Keuze voor de student: Online toezicht mag geen verplichting zijn. Een alternatief in fysieke vorm moet beschikbaar zijn, tenzij er specifieke omstandigheden zijn, zoals een gezondheidscrisis.

 4. Transparantie: Informeer studenten ruim van tevoren over online surveillancemethoden, zodat ze een geïnformeerde keuze kunnen maken.

 5. Compatibiliteit & Veiligheid: Zorg ervoor dat surveillance-tools compatibel zijn met studentapparatuur, veilig zijn en gemakkelijk kunnen worden geïnstalleerd en verwijderd.

 6. Proportionaliteit: Wees aandachtig voor de balans tussen de effectiviteit van surveillance en de intrusiviteit ervan. Als er geen balans is, overweeg dan fysieke examens of een andere examenvorm.

 7. Context is koning: Het type toezicht moet passen bij het belang van het examen. Strengere surveillance kan geschikt zijn voor belangrijke examens, terwijl lichtere vormen geschikter zijn voor minder cruciale toetsen.

 8. Beperking van automatische analyse: Gebruik automatische analyse alleen voor de omgeving van de kandidaten en in situaties die dergelijke systemen rechtvaardigen. Analyse van studentengedrag moet worden vermeden.

Conclusie

Het online onderwijslandschap blijft evolueren en dit brengt meerdere privacy risico’s met zich mee. Met deze aanbeveling probeert de CNIL richtsnoeren te geven die de privacy van studenten waarborgen tijdens online examens aan onderwijsinstellingen en scholen.

Bron: Mr. Franklin

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming