Het gebruik van bodycams door de politie. Wet gepubliceerd in het Staatsblad van 20 november 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De wet heeft tot doel de Wet op het Politieambt (WPA) van 5 augustus 1992 aan te passen ten einde het gebruik van de individuele camera’s (in casu de bodycams) te regelen.

Het betreft mobiele camera’s die specifiek en enkel door een individueel operationeel lid van de geïntegreerde politie worden gebruikt als onderdeel van hun uitrusting en derhalve niet op een voertuig gemonteerd staan of op een andere wijze mobiel ingezet worden.

Het wetsontwerp geeft aan in welke omstandigheden de activatie van een individuele camera geoorloofd is. De cameradracht zelf is niet verplicht.

De bijhorende ministeriële richtlijn specifieert daarenboven in welke concrete gevallen het gebruik van de bodycam niet alleen toegestaan is maar ook hoogst aanbevolen is. De omzendbrief beschrijft eveneens dat men de bodycam kan activeren op vraag van de burger mits de vraag kadert in één van de reeds opgesomde gevallen van legitieme opnames.

Het wetsontwerp bepaalt dat opnames bewaard worden telkens de politieambtenaar de individuele camera activeert. De wetgever legt ook vast hoe de verwerking van de gegevens gebeurt, wie de verwerkingsverantwoordelijken zijn en wat de minimale bewaartermijn van de opnames is zodat de privacy van de persoonsgegevens op uniforme wijze verzekerd wordt en opdat betrokkenen op het ganse grondgebied éénzelfde termijn hebben om een verzoek in te dienen om de opnames te (laten) consulteren.

Lees hier de volledige fiche van het Wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Privacy & Gegevensbescherming