Overheidsopdrachten en de strijd tegen sociale dumping (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/02/2018

Op 17 juli 2017 verscheen in het Staatsblad de Omzendbrief van 10 juli 2017 over de ‘Strijd tegen sociale dumping bij overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten’.

De strijd tegen sociale dumping is een prioriteit van de regering, zodat een aantal maatregelen werden opgenomen in een gids die gericht is aan alle Belgische aanbestedende overheden. Deze gids wordt aangevuld met een charter dat de verbintenisvoorstellen van de aanbestedende overheden bevat.

Wat is sociale dumping?

Sociale dumping is een geheel van misbruikpraktijken waardoor oneerlijke concurrentie wordt mogelijk gemaakt door de arbeids- en werkingskosten op illegale wijze te minimaliseren en de rechten van werknemers worden geschonden en deze laatsten worden uitgebuit.

Enkel bij plaatsing van overheidsopdrachten?

De meeste van deze maatregelen hebben betrekking op de plaatsingsprocedure van overheidsopdrachten. Echter worden ook sleutelelementen aangereikt om de strijd tegen de sociale dumping voort te zetten in de loop van de uitvoering van de overeenkomst.

Voor alle sectoren van toepassing?

Sommige maatregelen in de gids zijn alleen van toepassing in de “fraudegevoelige sectoren”, met name de sector van de bouw, de schoonmaak, bewaking, transport, elektrotechnische sector, metaal en het vlees.

Welke zijn de voornaamste maatregelen?

 1. Verplichting om een offerte af te wijzen in geval van schending van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht die strafrechtelijk gesanctioneerd wordt
 2. Mogelijkheid om een offerte af te wijzen in geval van schending van het milieu-,sociaal of arbeidsrecht die niet strafrechtelijk gesanctioneerd wordt
 3. Verplichte uitsluiting omwille van het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen
 4. Verplichte uitsluiting omwille van kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel
 5. Verplichte uitsluiting omwille van fiscale en sociale schulden
 6. Facultatieve uitsluiting in geval van niet-naleving van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht
 7. Gunningscriteria
 8. Abnormaal lage prijzen
 9. Onderaannemingsketen
 10. Overheidsopdrachten van beperkte waarde die door middel van een aanvaarde factuur geplaatst kunnen worden
 11. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking onder de Europese drempel
 12. Strijd tegen de sociale dumping in het kader van de concessieovereenkomsten
 13. Strijd tegen de sociale dumping aanbinden in de loop van de uitvoering van de opdracht

Lees hier de ‘Gids Strijd tegen sociale dumping in het kader van overheidsopdrachten en Concessieovereenkomsten’ 

Themadag ‘Overheidsopdrachten anno 2020’ op 7 mei 2020

Tijdens deze Themadag ‘Overheidsopdrachten’ worden, na de plenaire sessie door de auteur van het boek, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

De formule van deze Themadag is uitermate flexibel: elke deelnemer kan voor een forfaitaire basisprijs twee sessies naar keuze volgen, maar zich bijkomend inschrijven voor twee andere sessies (in totaal kan een deelnemer dus vier sessies volgen).

Deelnemers aan de themadag krijgt het nieuwe boek ‘De aanbestedende overheid & Capita Selecta’ (uitgave ter waarde van €130) van spreker Peter Teerlinck als documentatie.

Tijdens deze themadag wordt er uiteraard ook ruimschoots aandacht besteed aan relevante recente rechtspraak.

Sprekers:

 • meester Peter Teerlinck (advocaat-vennoot & De Bandt)
 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven, hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven)
 • meester Stephanie Moras (advocaat Caluwaerts Uytterhoeven)
 • meester Maarten Somers (advocaat-vennoot Schoups)
 • meester Carlo Cardone (advocaat Schoups)
 • meester Peter Flamey (advocaat-vennoot Flamey Advocaten)
 • meester Bob Martens (advocaat-vennoot DLA Piper)
 • meester Andi Zrza (advocaat DLA Piper)
 • meester Elke Casteleyn (advocaat-vennoot Casteleyn Advocaten)
 • meester Neil Braeckevelt (advocaat-vennoot Crivits & Persyn)
 • meester Evelien Vanhauter (advocaat Crivits & Persyn)

Meer informatie