Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023

Webinar op 6 juni 2023

Overheidsopdrachten
anno 2022

Webinar on demand

Overheidscontracten: de impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Overheidsopdrachten:
10 knelpunten onder de loep

Webinar on demand

Privaat versus publiek bouwrecht

Webinar on demand

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

Webinar on demand

Ondernemers (binnenkort) verplicht om elektronisch te factureren bij overheidsopdrachten en concessies (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Hoewel elektronische facturering in het kader van overheidsopdrachten en concessies – ook wel e-facturering of e-invoicing genoemd – heel wat voordelen biedt, was dit tot voor kort geen verplichting voor ondernemers.

Het koninklijk besluit van 9 maart 2022 brengt hier verandering in en verplicht ondernemers om in het kader van overheidsopdrachten en concessies hun facturen elektronisch te verzenden aan de aanbestedende overheid. Deze verplichting geldt voor alle overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, tenzij de geraamde waarde lager is dan of gelijk is aan € 3.000 exclusief btw.

Het KB voorziet in een drieledige gefaseerde inwerkingtreding waarbij de waarde van de overheidsopdracht of concessie bepalend zal zijn:

  • Fase 1: vanaf 1 november 2022 voor overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempel voor de Europese bekendmaking en die worden bekendgemaakt vanaf voormelde datum.
  • Fase 2: vanaf 1 mei 2023 voor overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan € 30.000,00 en die worden bekendgemaakt vanaf voormelde datum.
  • Fase 3: 1 november 2023 voor alle overige overheidsopdrachten met uitzondering van deze onder de drempel van € 3.000,00 excl. btw.

Aanbestedende overheden die voorstander zijn van elektronische facturering en de gefaseerde inwerkingtreding niet willen afwachten, kunnen ondernemers trouwens nu al tot elektronische facturering verplichten op voorwaarde dat dit wordt vermeld in de opdrachtdocumenten.

Bron: Crivits & Persyn