Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de loep – Een analyse aan de hand van recente rechtspraak

Webinar op 2 juni 2022

Privaat versus publiek bouwrecht

Webinar on demand

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

Webinar on demand

Contracten anno 2021

Webinar on demand

Overheidsopdrachten: 3 praktijkgerichte topics

3 Webinars on demand

Legal English

Webinar on demand

Nieuwe Europese drempelbedragen overheidsopdrachten en concessies (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Elke Casteleyn (Casteleyn Advocaten)

Elke twee jaar heeft de Europese Commissie de mogelijkheid om de drempelbedragen voor overheidsopdrachten en concessies te herzien. De nieuwe drempelbedragen voor 2022 en 2023 werden op 11 november 2021 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het gaat telkens om een lichte verhoging van de bedragen.

Klassieke sectoren:

  • Voor leveringen en diensten (centrale overheden): EUR 139.000 wordt EUR 140.000.
  • Voor leveringen en diensten (decentrale overheden): EUR 214.000 wordt EUR 215.000
  • Voor werken: EUR 5.350.000 wordt EUR 5.382.000
  • Voor opdrachten voor diensten die betrekking op sociale en andere specifieke diensten: EUR 750.000. Deze drempel blijft onveranderd.

Speciale sectoren:

  • Voor leveringen en diensten: EUR 428.000 wordt EUR 431.000
  • Voor werken: EUR 5.350.000 wordt EUR 5.382.000
  • Voor opdrachten voor diensten die betrekking op sociale en andere specifieke diensten: EUR 1.000.000. Deze drempel blijft onveranderd.

Concessies:

  • Toepassingsgebied van de richtlijn: EUR 5.350.000 wordt EUR 5.382.000

Alle drempelbedragen zijn exclusief BTW. Ze dienen nog te worden omgezet in nationale regelgeving en zullen vervolgens in werking treden op 1 januari 2022.

Bron: Casteleyn Advocaten