Moet een prijsverantwoording van een totaalprijs in een overheidsopdracht cijfermatig zijn? (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

Publicatiedatum: 04/07/2020

In overheidsopdrachten is de aanbesteder in beginsel verplicht om de inschrijver om verantwoording van schijnbaar abnormaal hoge of lage prijzen te vragen. Dat de prijsverantwoording van een eenheidsprijs cijfermatig is, lijkt logisch. Maar hoe zit het met de prijsverantwoording van een totaalprijs?

Het antwoord lijkt ontkennend, aldus de Raad van State in een arrest bij uiterst dringende noodzakelijkheid nr. 247.932 van 26 juni 2020:

‘Op het eerste zicht kunnen ook niet-cijfermatige gegevens een prijsverantwoording uitmaken, des te meer indien een prijsverantwoording werd gevraagd voor een totaalprijs. De aanbestedende overheid lijkt te dezen geen beoordelingsfout te maken wanneer zij aanneemt dat de schaalvoordelen waarover de tussenkomende partij beschikt en die zij in haar prijsverantwoording toelicht, inderdaad een positieve impact kunnen hebben op de prijs die zij aanrekent voor een concrete dienstverlening’.

Lees hier het originele artikel