Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Actualia Overheidsopdrachten
2023/2024

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof) en mr. Peter Teerlinck (& De Bandt)

Webinar op dinsdag 3 december 2024

KB van 20 januari 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid. Staatsblad van 5 juli 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

LegalNews vroeg meer uitleg aan dhr. Constant De Koninck (ere-eerste auditeur bij het Rekenhof) over het belang van dit KB.

Is dit KB van groot belang voor de praktijk?

Dit KB is niet bepaald van groot belang. Het brengt immers geen wijziging aan de bestaande wet- en regelgeving, het gaat immers enkel om finetuning van federale aankopen middels aankoopcentrales.

Wat is dan juist de inhoud van dit KB?

Het KB van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid heeft een samenwerkingsmodel op federaal niveau gecreëerd voor het beheer van gemeenschappelijke overeenkomsten. Het samenwerkingsmodel stootte echter op enkele obstakels, waardoor het moeilijk werd om bepaalde doelstellingen die in dat KB waren vastgelegd te verwezenlijken en het samenwerkingsmodel werd uitgehold.

  1. De eerste doelstelling van dit KB is de efficiëntie van de huidige federale gemeenschappelijke aankoopvormen voor wat betreft overheidsopdrachten voor leveringen en diensten te verhogen. Het is met name de bedoeling om besparings- en efficiëntiewinsten te bekomen in termen van budget (bijvoorbeeld door middel van schaalvoordelen) en werklast voor alle deelnemers aan het samenwerkingsmodel, door onder andere het aantal procedures te verminderen en expertise te delen. Het geoptimaliseerde samenwerkingsmodel dient een duidelijk kader te creëren waarbinnen de actieve en passieve deelnemers vooraf worden geïnformeerd over de aankoopdomeinen voor wat betreft leveringen en diensten die het voorwerp zijn van gemeenschappelijke overeenkomsten en, desgevallend, welke federale aanbestedende overheid als aankoopcentrale zal optreden. Het KB introduceert een overzicht van de aankoopdomeinen met betrekking tot overheidsopdrachten voor leveringen en diensten. Het doel is om alle behoeften van de deelnemers op te delen per aankoopdomein volgens criteria zoals volumes, aard van de leveringen en/of diensten, enz. Deze aankoopdomeinen worden ondergebracht in twee bijlagen.
  2. De tweede doelstelling is de participatiegraad van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) aan overheidsopdrachten voor leveringen en diensten te vergroten.
  3. De derde doelstelling is de duurzaamheid van overheidsopdrachten voor leveringen en diensten te bevorderen. Ondanks het feit dat overheidsopdrachten een belangrijke hefboom vormen voor duurzame ontwikkeling, wordt er in de federale overheidsopdrachten en gemeenschappelijke overeenkomsten onvoldoende rekening gehouden met sociale, economische en milieuaspecten.

Lees hier het KB van 20 januari 2023

» Bekijk alle artikels: Overheid & Aanbesteding