Impact van het Corona-virus op de inschrijvingstermijnen bij overheidsopdrachten (Racine)

Auteur: Racine Advocaten

Publicatiedatum: 21/03/2020

De actuele situatie als gevolg van het Corona-virus gaat ook in het kader van de gunningsfase van overheidsopdrachten met de nodige moeilijkheden en vragen gepaard, zo onder meer wat betreft de inschrijvingstermijnen waarover de inschrijvers beschikken voor het voorbereiden en indienen van een offerte.

Artikel 59, § 3, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (WOO) voorziet enkel in een mogelijkheid tot termijnverlenging voor inschrijving in geval van ontbrekende informatie of in geval van aanzienlijke wijziging van de opdrachtdocumenten. De WOO voorziet aldus niet  expliciet in een mogelijkheid tot verlenging in geval van overmacht.

Mogelijks biedt artikel 59, § 1, van de WOO een rechtsgrond om alsnog een termijnverlenging te bekomen, aangezien hierin wordt bepaald dat bij vaststelling van de termijnen rekening moet worden gehouden met de tijd nodig voor de voorbereiding van de offerte.

Daarnaast lijkt er beroep te kunnen worden gedaan op de goodwill van de aanbestedende overheid en op het gemeenrechtelijke begrip van overmacht.

In ieder geval raden wij aan de website e-notification (e-notification website) regelmatig te raadplegen inzake eventuele rechtzettingsberichten, dan wel spoedig contact op te nemen met de aanbestedende overheid met de vraag om de inschrijvingstermijn te verlengen.

Lees hier het originele artikel