Actualia Overheidsopdrachten 2022/2023

Webinar op 6 juni 2023

Overheidsopdrachten
anno 2022

Webinar on demand

Overheidscontracten: de impact van het nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Overheidsopdrachten:
10 knelpunten onder de loep

Webinar on demand

Privaat versus publiek bouwrecht

Webinar on demand

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

Webinar on demand

Gewijzigde controle op overheidsopdrachten door de Inspectie van Financiën (Vlaamse Overheid)

Auteur: Vlaamse Overheid

De regeling over het verplicht advies van de Inspectie van Financiën is aangepast door de wijzigingen aan de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (VCO) en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit (BVCO). Deze regeling geldt sinds 1 januari 2023.

Dit zijn de belangrijkste elementen die voor overheidsopdrachten werden aangepast:

  • Alle wijzigingen aan een lopende overheidsopdracht vergen een advies van de Inspectie van Financiën, behalve bij de minimis-regeling, bij prijsherzieningen en wanneer heffingen een weerslag hebben op het opdrachtbedrag. De opsomming van vrijgestelde wijzigingen is aangepast.
  • Bestellingen binnen een raamovereenkomst vergen een advies van de Inspectie van Financiën vanaf 144.000 euro excl. btw. Als niet alle voorwaarden van de raamovereenkomst vastliggen, moet advies worden gevraagd over het voorwerp van de bestelling, over de opdrachtdocumenten en over het voorstel tot gunning van de bestelling.
  • Bij een occasionele gezamenlijke opdracht vraagt de entiteit die de opdracht beheert voortaan advies op basis van de totale geraamde waarde van de opdracht. Werkt een entiteit samen met een overheid dit niet onder de controlebevoegdheid van de Inspectie van Financiën valt, dan vraagt de entiteit zelf advies op basis van de totale geraamde waarde.

Ook bij concessies vergen alle wijzigingen aan een lopende concessie een advies van de Inspectie van Financiën, behalve bij de minimis-regeling en bij prijsherzieningen.

Voortaan vergen alle dadingen met een geraamde waarde vanaf 144.000 euro excl. btw een advies van de Inspectie van Financiën. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen dadingen in kader van een overheidsopdrachten en andere dadingen.

De regelgeving VCO en meer duiding vind je op de website van VCO.

In de nieuwsbrief overheidsopdrachten van februari worden deze wijzigingen meer uitgebreid toegelicht.

Bron: Vlaamse Overheid