Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

De Kwaliteitswet: wat wijzigt er vanaf 1 juli 2022?

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Webinar on demand

Aansprakelijkheden als werkgever: een praktijkgerichte update

Webinar on demand

Zorgverleners zullen hun patiënten moeten informeren over de tarieven van de meest gangbare vergoedbare verstrekkingen voor hun specifieke discipline. Wet van 27 oktober 2021 (Prof. dr. Christophe Lemmens)

Auteur: Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Een patiënt niet informeren over de conventiestatus en het tarief van verstrekkingen kan de zorgverlener zuur opbreken. Dat bleek al uit een arrest van het Hof van Cassatie van 6 september 2021.

Met de recente ‘Wet wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, wat het afficheren van de tarieven door zorgverstrekkers betreft’ van 27 oktober 2021 wordt opnieuw gesleuteld aan de informatie- en afficheringsverplichting van zorgverleners in de ZIV-wet.

Weldra zullen zorgverleners hun patiënten moeten informeren over de tarieven van de meest gangbare vergoedbare verstrekkingen voor hun specifieke discipline. Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de verzekeringstegemoetkoming, het persoonlijk aandeel en evt. het maximale bedrag van het supplement. Er is bij overtreding van de aangescherpte verplichtingen sprake van een herleiding van de honoraria tot de conventietarieven en van een administratie geldboete van 125 euro.

Maar er is ook goed nieuws! Het RIZIV zal eerst een affichemodel opmaken voor elke categorie van zorgverleners en pas na de publicatie daarvan in het Staatsblad zal deze wetswijziging in werking treden. Het voorstel om de administratieve geldboete te verhogen tot 1.000 euro heeft het niet gehaald.