Sabam vs. Tomorrowland en Wecandance: 0,5 – 0 (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 23/02/2021

Sabam ging in het voorjaar van 2017 over tot dagvaarding van festivalorganisators Wearone.World (organisator van Tomorrowland) en Wecandance in betaling van de volgens de beheersorganisatie verschuldigde auteursrechtelijke vergoedingen voor enkele festivaledities.

De festivalorganisators betwistten evenwel de manier waarop deze vergoedingen berekend worden en waren van mening dat Sabam als enige beheersorganisatie in België misbruik maakt van haar machtspositie door een onbillijke tarifering toe te passen. Sabam baseert zich voor de berekening in hoofdzaak op de bruto-ontvangsten uit de ticketverkoop, zonder aftrek van kosten toe te staan. Een organisator kan wel een forfaitaire korting krijgen afhankelijk van het percentage van muziekwerken uit het repertoire van Sabam dat tijdens het festival wordt afgespeeld.

De organisatoren vinden de forfaitaire korting niet nauwkeurig genoeg, en ijveren dat nagegaan wordt hoeveel beschermde werken daadwerkelijk gespeeld worden. Los daarvan vinden ze de (zuivere) koppeling aan de ticketontvangsten ongeoorloofd, nu Sabam op die manier ook op andere opbrengsten tarifeert dan deze die enkel muziek gerelateerd zijn (en die bijvoorbeeld te maken hebben met de totaalbeleving van een festival).

De ondernemingsrechtbank te Antwerpen vroeg om duidelijkheid aan het Europees Hof van Justitie, die de organisatoren evenwel niet is gevolgd. Het Hof is van mening dat Sabam geen misbruik maakt van haar machtspositie door de koppeling aan de bruto-ticketontvangsten. Ook de korting per forfait (voor gebruikte/beschermde werken) is volgens het Hof geoorloofd, tenzij er een andere kostenefficiënte methode zou bestaan om het aantal gebruikte werken in kaart te brengen. De beoordeling van dat laatste, laat het Hof dan weer over aan de nationale rechter. Wordt vervolgd dus…

Lees hier het originele artikel