De tekens ™, ® en © in het intellectuele eigendomsrecht: een praktisch overzicht (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Tom Daems (Dehaese & Dehaese)

Publicatiedatum: oktober 2018

Dat de tekens TM (™), R (®) en C (©) te maken hebben met intellectuele eigendomsrechten mag dan wel voor velen duidelijk zijn, de juridische waarde van deze tekens is vaak echter minder gekend. In deze bijdrage trachten wij u hierin wegwijs te maken.

Oorsprong en inhoudelijke betekenis

Gemeenschappelijk aan de tekens ™, ® en © is dat ze niet voorkomen in het Belgische of in het Europese recht. Het gebruik van deze tekens doet bijgevolg noch in België noch in Europa enige rechten ontstaan. De oorsprong van deze tekens is namelijk te vinden in de rechtssystemen van Angelsaksische landen zoals het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten waar deze tekens wél een juridische betekenis hebben.

Het R-teken (®) verwijst naar het begrip “registered trademark”. Dit teken levert in Angelsaksische landen met andere woorden het bewijs dat een bepaald merk aangevraagd en ook verkregen werd. Door dit teken zullen inbreukmakers bijgevolg niet kunnen beweren dat zij niet op de hoogte waren van het merkenrecht op een bepaald teken.

Ook het TM-teken (™) is gerelateerd aan het het merkenrecht en verwijst naar het begrip “unregistered trademark”. Het TM-teken verwijst naar het feit dat een bepaald teken gebruikt wordt als merk maar nog niet als dusdanig geregistreerd is.

Tot slot is er het C-teken (©) dat verwijst naar het begrip “copyright” oftewel het auteursrecht. Het C-teken heeft bijgevolg niets te maken met de andere twee tekens of het merkenrecht. Het C-teken is in bepaalde landen zoals Canada of de Verenigde Staten nog van betekenis, bijvoorbeeld om aan te tonen dat de inbreukmaker op de hoogte was of dit moest zijn van het bestaan van auteursrechtelijke bescherming.

Waarom u misschien toch van deze tekens gebruik kan maken

Het ontbreken van enige juridische waarde van de tekens ™, ® en © in België of Europa, neemt niet weg dat het gebruik van deze tekens toch een zeker nut kan hebben. Door het gebruik van het ® teken kan u bijvoorbeeld aan derden duidelijk maken dat u merkrechtelijke bescherming hebt verkregen en dat u zult optreden tegen inbreukmakers. Hetzelfde geldt voor het © teken. Auteursrechten ontstaan immers zonder registratie, zodat het geen kwaad kan om anderen er even aan te herinneren dat zij uw auteursrechten niet zomaar kunnen negeren. Het gebruik van het ™ teken voor niet geregistreerde tekens is waarschijnlijk minder interessant aangezien merkenrechtelijke bescherming in Europa pas ontstaat na de nodige registraties.

Tot slot is enige voorzichtigheid geboden voor het gebruik van bovenstaande tekens in landen waar er wel een wettelijke betekenis aan toegekend wordt. Het gebruiken van het ® teken terwijl u eigenlijk geen geregistreerde bescherming hebt, is in dergelijke landen immers in principe strafbaar zodat u zich blootstelt aan sancties wanneer u dit toch zou doen.

Lees hier het originele artikel