Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Zekerheden anno 2023

Webinar op 10 maart 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

De bedrijfsleider en strafrechtelijk risicobeheer

Webinar op 10 februari 2023

De uitbreiding van de fiscale
aanslag- en onderzoekstermijnen

Webinar op 26 januari 2023

Het nieuwe bewijsrecht:
maar wat nu in de praktijk?

Webinar op 27 januari 

De behandeling bij verstek (artikel 806 Ger.W.) – Guy Hermans (rechter bij de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren)

Met de zogenaamde Potpourri I – wet (art.20 wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake Justitie – B.S. 22.10.2015 ed.1) werd volgend artikel 806 ingelast in het Gerechtelijk Wetboek: “In het verstekvonnis willigt de rechter de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij in, behalve in zoverre de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde”.

Lees hier het volledige artikel