De behandeling bij verstek (artikel 806 Ger.W.) – Guy Hermans (rechter bij de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren)

Met de zogenaamde Potpourri I – wet (art.20 wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake Justitie – B.S. 22.10.2015 ed.1) werd volgend artikel 806 ingelast in het Gerechtelijk Wetboek: “In het verstekvonnis willigt de rechter de vorderingen of verweermiddelen van de verschijnende partij in, behalve in zoverre de rechtspleging, die vorderingen of middelen strijdig zijn met de openbare orde”.

Lees hier het volledige artikel