Eerste hervorming van het Vennootschapsrecht is een feit. Prof. dr. Philippe Ernst licht toe (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 28/04/2018

Terwijl de grote hervorming van het Vennootschaps- en verenigingsrecht (eindelijk) naar het Parlement zou gaan, werd een eerste hervorming reeds gerealiseerd.

Deze vormt een onderdeel van de “Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het Ondernemingsrecht” die vandaag in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. De wijzigingen worden (minstens voorlopig) aangebracht in het bestaande Wetboek van Vennootschappen. De meeste bepalingen van de wet treden (in principe) in werking op 1 november 2018.

Prof. dr. Philippe Ernst (Ernst Advocaten) somt de belangrijke vernieuwingen op:

1) De wet maakt geen onderscheid meer tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen op basis van de gevoerde activiteiten. De stille vennootschap komt in de plaats van de stille handelsvennootschap; de tijdelijke handelsvennootschap wordt vervangen door de tijdelijke vennootschap.

2) Alle vennootschappen zijn “ondernemingen” en als zodanig onderworpen aan het ondernemingsrecht – denk met name aan het insolventierecht. Dus bv. ook: vennootschappen van vrije beroepers, landbouwvennootschappen.

3) Toepassing van insolventierecht betekent ook toepassing van aansprakelijkheden die verbonden zijn aan het faillissement, zoals bv. de oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal; de bestuurdersaansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement. Ook neemt in het algemeen de kans toe dat een aansprakelijkheidsvordering wordt ingesteld. De praktijk leert immers dat zulke vorderingen meestal door een curator worden ingesteld.

4) De rechtbank van koophandel wordt de ondernemingsrechtbank. Elke onderneming kan steeds voor de ondernemingsrechtbank worden gedagvaard.

5) De handelingen van een onderneming hebben per definitie een ondernemingskarakter. Regels die golden voor handelaars zullen voortaan gelden voor alle ondernemingen: zo bv. de hoofdelijkheid (behoudens uitdrukkelijk afwijkend akkoord met de schuldeiser) en de vrije bewijsvoering. Zo zullen zelfs de vennoten van een maatschap hoofdelijk verbonden zijn ten aanzien van derden.

RIP Wetboek van Koophandel: door de wetswijziging is het Wetboek van Koophandel nagenoeg helemaal ontmanteld. De benaming wordt dan ook vervangen door “Wetboek van bepaalde voorrechten op zeeschepen en diverse bepalingen”. Vaarwel “koopman”, voortaan gaat het om de “onderneming”.

Lees hier de wet van 15 april 2018 in het Staatsblad van 27 april 2018