Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘ICT & Privacy’

5 webinars on demand

Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Consumentenrecht anno 2022

Webinar on demand

Courant gebruik van cash-betalingen in de sector van tweedehandsvoertuigen en bewijslast. Cassatie-arrest van 2 september 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Krachtens de artikelen 1135 en 1160 Oud Burgerlijk Wetboek, verbindt de overeenkomst niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die door het gebruik aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend en moet men het contract aanvullen met de gebruikelijke bedingen, hoewel die er niet zijn in uitgedrukt.

Er is sprake van een gebruik in de zin van deze bepalingen wanneer het ingeroepen gebruik als algemeen geldend wordt beschouwd in een bepaalde streek of een bepaalde beroepskring derwijze dat wordt vermoed dat de partijen dat gebruik kennen en zij geacht worden, door het niet uit hun overeenkomst uit te sluiten, het erin op te nemen. De feitenrechter oordeelt in feite en bijgevolg soeverein over het bestaan van een dergelijk gebruik.

De appelrechter (hof van beroep te Gent van 27 mei 2020) stelt vast en oordeelt dat er slechts sprake is van “een courant gebruik” van contante betaling in de sector van de tweedehandsvoertuigen en dat tussen de partijen die beiden in de sector actief zijn en geregelde relaties onderhouden, in het verleden transacties plaatsvonden zowel door middel van contante betaling als door middel van overschrijving.

Door op grond hiervan het bestaan uit te sluiten van een gebruik waarvan de partijen geacht worden niet te hebben afgeweken zodat de bewijslast van de betaling op de eiser berust, miskent de appelrechter de regels inzake de bewijslastverdeling niet en verantwoordt hij voor het overige zijn beslissing naar recht.

Lees hier het Cassatie-arrest van 2 september 2021