Corona en handelshuur: kan de huurder zijn betaling opschorten? (Everest Advocaten)

Auteur: Frank Burssens (Everest Advocaten)

Publicatiedatum: 24/03/2020

De verplichte sluiting van de winkels is een financieel drama voor de uitbaters.

Meer en meer huurders beslissen eenzijdig om de betaling van de huur stop te zetten en roepen daartoe overmacht in.

Bekeken door de bril van de huurder lijkt dit billijk te zijn, maar dan zou men dit verlies volledig in de schoot van de verhuurder schuiven wat ook onfair lijkt.

Hoe zit het op juridisch vlak?

Er zijn juridische argumenten te vinden voor beide standpunten. De verhuurder zal inroepen dat de huurder nog steeds de lokalen bezet en dat de lock down enkel een economische impact heeft.

De huurder heeft nog het genot van de zaak maar de uitvoering van zijn betaalverbintenis is moeilijker geworden. Financieel onvermogen als gevolg van externe omstandigheden wordt in de rechtspraak niet aanvaard als overmacht. De huur is in dit opzicht dus onverminderd verschuldigd.

De huurder zal zich mogelijks kunnen beroepen op het “gedeeltelijk tenietgaan” van de zaak: een deel van het huurgenot is weg nu het pand niet mag worden opengesteld voor het publiek.

Het betreft hier geen materieel maar juridisch verlies. In dat geval heeft de huurder recht op vermindering van de huurprijs (art. 1722 BW).