Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Insolventie van de advocaat

Webinar op 30 augustus

Summer Deal
‘De gerechtelijke reorganisatie’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Potpourriwetten van Koen Geens blijven klappen incasseren van het Grondwettelijk Hof (Pierre Thiriar)

Auteur: Pierre Thiriar (Raadsheer in het Hof van Beroep te Antwerpen en praktijkassistent UAntwerpen)

Publicatiedatum: 26/09/2019

De inperking van het recht op verzet botst met de Grondwet en de Mensenrechtenverdragen, omdat een taalwijziging in principe niet in hoger beroep gevraagd kan worden. Dit houdt volgens het Grondwettelijk Hof een schending van het gelijkheidsbeginsel, het recht op een eerlijk proces en de wapengelijkheid in:

De artikelen 4, § 1, derde lid, en 24 van de wet van 15 juni 1935 « op het gebruik der talen in gerechtszaken » schenden de artikelen 10, 11 en 30 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 6 en 14 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en met artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, indien zij zo worden geïnterpreteerd dat zij een verweerder die verstek laat gaan, niet toelaten om in limine litis een verandering van taal te vragen wanneer die verweerder hoger beroep instelt tegen een in eerste aanleg gewezen (verstek)vonnis.

Bron: Post op LinkedIn van dhr. Pierre Thiriar

Lees het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 124/2019, 26 september 2019, prejudiciële vraag