Gerechtsprocedures kunnen (vooralsnog) terug op papier – ook voor advocaten! (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

Publicatiedatum: 13/12/2019

Op de website van de Raad van State wordt volgende toelichting gegeven:

‘Verplichting gebruik digitaal platform (DPA) door advocaten vernietigd

Justitie stelt een (gratis) elektronisch communicatiesysteem ter beschikking voor de communicatie tussen zogenaamde actoren van Justitie (rechtbanken, advocaten, notarissen,…). Een koninklijk besluit en een ministerieel besluit verplichten de advocaten die voor hun proceshandelingen hiervan gebruik willen maken om een beroep te doen op het (betalend) informaticasysteem, beheerd door hun beroepsorden.

Bij arrest nr. 246.387 van 12 december 2019 vernietigt de Raad van State deze verplichting. Vastgesteld wordt dat de wetgever aan de uitvoerende macht geen machtiging heeft gegeven om zulk een verplichting op te leggen.

De Raad van State handhaaft de gevolgen van de in het verleden via DPA gestelde proceshandelingen’.

Dit zijn de praktische gevolgen, aldus de Orde van Vlaamse balies:

  • Tot 12 januari 2020 moeten conclusies en stukken blijven neerlegd worden via DPA-deposit. Na 12 januari 2020 vervalt de huidige verplichting, maar kunnen advocaten blijven neerleggen via DPA-deposit.
  •  Alle stukken en conclusies die tot nu toe via DPA-deposit werden neergelegd blijven gehandhaafd. De Raad van State vernietigt een deel van een Koninklijk Besluit (met name de verplichting voor advocaten om ze via DPA-deposit neer te leggen), maar handhaaft de gevolgen voor het verleden.
  • De Belgische Staat kan nu een nieuw regelgevend kader maken. De Orde van Vlaamse Balies zal dat op de voet volgen en u verder berichten over de gevolgen daarvan.

Lees hier het originele artikel