Consumentenrecht
anno 2022

Webinar op 27 januari 2022

50 jaar Wet Breyne

Webinar op 21 oktober 2021

Voordeelpakket
‘Contracten’

7 Webinars on demand

Contracten anno 2021

Webinar on demand

Beroepsaansprakelijkheid advocaat en actieve rol van de rechter. Cassatie-arrest van 14 december 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 03/05/2018

Via een post op LinkedIn wijst mevr. Evelien de Kezel op het arrest van het Hof van Cassatie van 14 december 2017 waarbij in voltallige kamer een arrest gewezen werd waarin de actieve rol van de rechter bij de rechtspleging centraal staat.

Zie ook haar annotatie bij dit arrest in de Juristenkrant van 28 februari 2018 (‘Rechter mag ambtshalve verlies van een kans-leer inroepen’).

Wat was de aanleiding tot dit arrest?

De casus die voorlag betrof een procedure over de beroepsaansprakelijkheid van een advocaat. Eisers vorderen vergoeding van de door hen geleden schade bestaande in het verlies van de schadeloosstelling waarop zij gerechtigd waren tegenover de wederpartij ten gevolge van het niet tijdig uitbrengen van een dagvaarding door hun advocaat, met andere woorden: het klassieke geval van de ‘gemiste proceskansen’.

Wat was het oordeel van het Hof van Cassatie?

Het Hof van Cassatie oordeelt in dit arrest dat de rechter die een vergoeding toekent voor het verlies van een kans in plaats van voor de gevorderde (reële) schade, het voorwerp van de vordering niét wijzigt.

Lees hier het arrest van 14 december