Belgische class action binnenkort gevoelig uitgebreid (Eubelius)

Auteurs: Emilie De Baere en Ann-Sofie Maertens (Eubelius)

Publicatiedatum: september 2017

Op 1 september 2017 heeft de Minsterraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de Belgische class action uitbreidt naar zelfstandigen en KMO’s.

Sinds de wet van 28 maart 2014 kunnen consumenten zich in groep tot de rechter wenden om vergoeding te vorderen voor de schade die zij lijden als gevolg van hetzelfde schadegeval. De rechtsvordering tot collectief herstel (of de “Belgische class action“) is nu strikt beperkt tot het domein van het consumentenrecht. Een groepsvertegenwoordiger kan een vordering instellen tegen een onderneming om een vergoeding te bekomen voor de schade van alle consumenten die zich bij de groep aansluiten, en die het gevolg is van een inbreuk van de onderneming op haar contractuele verplichtingen of op een in de wet opgesomde wettelijke bepaling.

De Ministerraad wil het toepassingsgebied van de wet uitbreiden naar zelfstandigen en KMO’s. De beoogde wetswijziging zou zelfstandigen en KMO’s eveneens toelaten in groep naar de rechter te stappen voor de vergoeding van de schade die zij lijden naar aanleiding van eenzelfde schadegeval en die wordt veroorzaakt door een onderneming. De Belgische class action zou op die manier worden uitgebreid tot alle zelfstandigen en ondernemingen die minder dan 250 werknemers tewerkstellen én een jaaromzet hebben van minder dan 50 miljoen euro óf een balanstotaal van minder dan 43 miljoen euro. Ook voor de zelfstandigen en KMO’s zou een groepsvertegenwoordiger aangeduid worden die de procedure zou kunnen voeren. Voorlopig zou niet worden geraakt aan het materieel toepassingsgebied van de wet. De vordering zou bijgevolg nog steeds strekken tot vergoeding van schade die werd veroorzaakt door een contractuele fout of een inbreuk op één van de in de wet opgesomde wetten.

We volgen deze wetswijziging verder voor u op. Indien u in afwachting hierover meer informatie wenst, dan verwijzen wij graag naar het boek “De Belgische class action” van de hand van Emilie De Baere, senior attorney bij Eubelius, dat in juni verscheen bij Kluwer.

Lees hier het originele artikel