>>>Erfenistarieven zullen dalen : welke doelstellingen streeft men na? (LegalNews.be)

Erfenistarieven zullen dalen : welke doelstellingen streeft men na? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 15/02/2018

Vanaf 1 september 2018 wordt het nieuwe federale erfrecht van kracht, maar ook de erfenistarieven in Vlaanderen zijn aan een wijziging toe.

De meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en CD&V zouden normalerwijze binnen de kortste tijd tot een akkoord moeten komen.

LegalNews.be vroeg meer uitleg aan mr. Jos Lantmeeters (advocaat en Vlaams parlementslid voor de N-VA), die sterk pleit voor een afschaffing van ‘belasting op verdriet’.

Welke tariefverlagingen worden er verwacht voor erfenissen naar verre familieleden en vrienden?

De regeringspartijen zijn het erover eens dat het tarief van 65 procent op de erfenis van een vriend of een ver familielid naar omlaag moet. Het standpunt van de N-VA is dat de tarieven in de niet-rechte lijn inderdaad best verlaagd worden, maar daarom voorlopig niet noodzakelijk tot 50%: een deel van het thans beschikbare budget kan beter ingezet worden voor lagere tarieven voor kinderen en partners.

Welke wijzigingen wil de N-VA op lange termijn doorvoeren?

Op lange termijn wil de N-VA de tarieven vereenvoudigen en verlagen en niet enkel deze in de zijlijn, en ook wil zij een belastingvrije som invoeren, voor iedereen.

1. Op korte termijn zouden alle kinderen tot 21 jaar een volledige vrijstelling van erfbelastingen geven.

2. De langstlevende partner zou op termijn volledig vrijgesteld worden van erfbelastingen, vandaag is enkel de gezinswoning vrijgesteld (standpunt dat gedeeld wordt door de Open VLD).

3. De ongelijkheid tussen partners met een gezinswoning en partners zonder een gezinswoning zou afgeschaft worden: voor wie geen gezinswoning heeft, wil de N-VA een vrijstelling mogelijk maken tot een bepaalde som, zoals €250.000. De partner betaalt vandaag geen erfbelasting op de gezinswoning, een koppel dat geen gezinswoning heeft, maar een tegenwaarde in geld, betaalt op dat bedrag wél erfbelasting. Dat leidt ertoe dat ouderen die naar een zorgstelling verhuizen niet geneigd zijn hun woning te verkopen.

4. De erfbelastingen zouden rechtvaardiger worden voor alleenstaanden: in afwachting van een algemene tariefverlaging zouden alleenstaanden een ‘beste vriend’ kunnen aanduiden die een bepaald bedrag kan erven tegen hetzelfde tarief als een partner of kind.

2018-02-15T15:38:19+00:00 16 februari 2018|Categories: Fiscaal recht - Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |