Wijziging datum van inwerkingtreding Vlaamse woninghuurdecreet (Speyk Advocaten)

Auteurs: Melissa Bogaert en Joachim Vanspeybrouck (Speyk Advocaten)

Publicatiedatum: 25/08/2018

Zoals in onze vorige blogposten van 7 september 2017, 28 februari 2018 en 14 maart 2018 aangekondigd is er een nieuwe huurwetgeving in aantocht.

Aanvankelijk werd verwacht dat deze al in werking zou treden op 1 september 2018 maar na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering bij de definitieve goedkeuring van het ontwerpdecreet op 18 mei 2018 de datum van inwerkingtreding uitgesteld tot 1 januari 2019.

Het ontwerpdecreet dient nu alleen nog goedgekeurd te worden door het Vlaamse Parlement vooraleer zij definitief van kracht kan gaan.

Men verwacht echter niet dat zij inhoudelijk nog veel zal wijzigen.

In elk geval moet wel benadrukt worden dat van uitstel zeker geen afstel komt. Het spreekt dan ook voor zich dat u zich als huurder of verhuurder maar beter goed én tijdig laat informeren omtrent uw rechten en plichten.

U heeft daartoe nog de tijd tot 1 januari 2019.

Anderzijds zal de nieuwe huurwetgeving niet van toepassing zijn op de huurovereenkomsten gesloten voor de beoogde inwerkingtreding van het Vlaamse Woninghuurdecreet op 1 januari 2019 zodat het in elk geval van belang is om te weten welke wettelijke bepalingen voor u concreet gelden.

Tussen nu en 1 januari zullen we u nog informeren omtrent enkele specifieke punten die wijzigen en waarop best wordt gelet.

Lees hier het originele artikel