Over het muurtje getild… Wat als de hoogte van de balkonbalustrades niet meer aan de huidige normen beantwoorden? (Clabots Advocaten)

Auteur: Astrid Clabots (Clabots Advocaten)

Publicatiedatum: mei 2018

1. Ten geleide

Een actuele vraag die ons vaak bereikt, is wel de bovenstaande…

De hoogte van balustrades of borstweringen is in het gedrang nu er her en der daken worden geïsoleerd, en terrassen worden gerenoveerd waardoor het vloeroppervlak van dak of terras onvermijdelijk verhoogd wordt. Wanneer de werken beëindigd zijn, wacht soms de onaangename verrassing dat de balustrade plots gevaarlijk laag lijkt… mét de vaststelling dat er hierover ook wettelijke normen bestaan …

2. Wettelijke normen?

Via het Bureau voor Normalisatie (NBN), dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en verkopen van normen in België, en daarmee een maatschappelijke rol vervult door bedrijven, consumenten, overheden en andere belanghebbenden te helpen streven naar meer kwaliteit binnen een competitieve en internationale context, is er een norm voor Balustrades (borstwering) voorzien.

Het NBN heeft een norm nr. NBN B 03-004 (publ. Februari 2015) uitgewerkt.

Deze norm definieert de voorschriften waaraan elementen moeten voldoen die bestemd zijn om bescherming te bieden tegen het risico van een onverwachte val in de diepte van personen en is van toepassing op alle nieuwe of te renoveren gebouwen met een definitief, openbaar of privaat karakter. Het kan hier zowel gaan om residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en handelspanden als om gebouwen die bestemd zijn om een groot aantal personen te herbergen, zoals schoolgebouwen en sportzalen.

Een bescherming wordt voorgeschreven

  • als de valhoogte groter dan of gelijk is aan 1 meter (of minder als het bijzonder bestek dit voorschrift)
  • en als het mogelijk is dat personen zich bewegen of stilstaan op minder dan 2 meter van de diepte.

Deze norm is niet van toepassing op:

  • tijdelijke beschermingselementen zoals wegneembare borstweringen;
  • borstweringen van stellingen of werven;
  • buiten gelegen noodtrappen of noodladders die uitsluitend gebruikt worden voor dringende evacuatie;
  • borstweringen van kunstwerken en van industriële installaties;
  • bijzondere werken zoals een bescherming om opzettelijk vallen te verhinderen.

Over de technische specificaties die uit deze norm voortvloeien, leest u meer en gedetailleerd op deze pagina.

Op het ogenblik van de plaatsing van borstweringen, dient men zich als zorgvuldig handelend bouwheer of producent van borstweringen te houden aan deze normen.

Maar wat indien nadien de normen wijzigen, of de constellatie van de ondervloer dermate wijzigt dat de borstwering niet meer de hoogte conform de voorgeschreven norm heeft…?

Volgende scenario’s zijn mogelijk :

  • Voldoet de hoogte gewoon en zonder voorgaande bouwkundige ingreep niet meer aan nieuwe vereisten? De wetgever kan niet eisen of bedoelt niet dat elke balustrade bij elke nieuwe norm wordt aangepast …
  • Is de balustrade inderdaad ingevolge werken (verhoging dakgedeelte, vloergedeelte terras, …) plots “te laag” geworden? Zelfs dan kan men niet verwachten dat zij wordt aangepast voor zover zij tijdens deze andere werken onaangeroerd kon blijven. Diende de balustrade gezien deze werken tijdelijk verwijderd te worden, gaan elke aannemer weigeren deze “as such” terug te plaatsen. Want in dat geval heeft de aannemer in kwestie wel een balustrade geplaatst die vandaag niet meer voldoet …

Men zou zich dus strikt kunnen houden aan deze norm in geval van plaatsing of herplaatsing van borstweringen. Niet meer dan dat.

Maar…

3. Algemene zorgvuldigheidsnorm

Daarnaast is er de algemene zorgvuldigheidsnorm (art. 1382 B.W., 1384 lid 1 B.W., etc… ); indien de balustrades zelfs zonder voorgaande werken zodanig frappant onveilig laag zijn, kan het getuigen van een onzorgvuldig huisvaderschap om hieraan niet te verhelpen of geen voorzorgsmaatregelen te nemen…

Wellicht voldoen de balustrades dan bovendien niet aan de NBN norm, die er per slot van rekening niet voor niets gekomen is.

Dus, zelfs als er geen wettelijke verplichting is om de bestaande balustrades aan te passen, moet afgewogen worden, door de mede – eigenaren die samen het gebouw behoorlijk dienen te beheren en te onderhouden, in welke mate het aangewezen is dat de balustrades alsnog worden aangepast.

Niet alleen om dat de wetgever normen oplegt, maar ook indien het inzicht over een onveilige situatie tout court onmiskenbaar is …

Lees hier het originele artikel