Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Fusiegemeente is verantwoordelijk voor daden van prefusiegemeente (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)

In stedenbouwkundige inlichtingen was er geen melding gemaakt van een rooilijnplan van 24 september 1959, uitgaande van een gemeente die later gefuseerd werd. Dit rooilijnplan bleek later enkel bekend te zijn bij de provincie. Het rooilijnplan was nooit vanuit het archief van de gemeente die het plan had vastgesteld naar het archief van de fusiegemeente getransfereerd. De betrokken fusiegemeente wierp op dat er niet eens een bewijs voorligt dat het rooilijnplan gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad.

In een vonnis .van 6 oktober 2023 gaat de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde in tegen het verweer van de fusiegemeente dat zij niet kan opnemen in een attest wat zij niet kent:

‘Consorten R. stellen dat de stad N. aansprakelijk is voor de informatie die zij verstrekt, al zeker in de mate zij deze verstrekt als overheid.

Stad N. betwist dit en stelt eerstes dat het aan consorten RABBACHIN zou toekomen de werking van het rooilijnplan te bewijzen. Vervolgens beroept Stad N. zich op overmacht naar aanleiding van de gemeentefusie in 1976 en tot slot op onoverwinnelijke rechtsdwaling.

Het is bepaald pervers van Stad N. om te komen beweren dat de reglementen die zij zelf – zij is rechtsopvolger van gemeente A. zodat de handelingen van gemeente A. bestaan in hoofde van Stad N. zelf-goedkeurt geen werking zouden hebben en het aan de burger toekomt te bewijzen dat deze werking hebben.

Dit is de omgekeerde wereld. Als een bestuur een beslissing neemt en de burger kennis krijgt van die beslissing, mag de burger ervan uitgaan dat het bestuur een werkzame beslissing neemt.

Stad N. beroept zich in feite op een gebrek in de bekendmaking die nochtans een noodzakelijk gevolg is of minstens moet zijn van haar eigen – in de persoon van gemeente A.- beslissing, beslissing een rooilijn vast te leggen. Dit wil zeggen dat Stad N. zich beroept op een eigen fout.

Een rechtbank kan het beroep op de eigen fout niet als middel aanvaarden. Het is aan Stad N. om aan te tonen dat het reglement niet alleen niet werkzaam is maar ook dat consorten R. dit wisten, minstens moesten weten’.

Referentie: Rb. Dendermnde, 6 oktober 2023, nr. 21/1205/A (PUB509778).

Bron: Publius

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed