Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar on demand

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 3 maart 2023

Bouwovertredingen anno 2022

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

Brussels voorkooprecht: een update (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian)

Publicatiedatum: 24/09/2019

– De Brusselse Regering kan overeenkomstig het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (het BWRO) in het algemeen belang een voorkooprecht toekennen ten belope van zeven jaar (mits eenmalige verlenging van maximaal vijf jaar) aan dertien verschillende Brusselse overheden en publieke instellingen;

– Het Besluit van 4 juli 2019 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 september 2003 houdende het voorkooprecht (het Besluit) wijzigt sinds 1 september 2019 de wijze van uitoefening en toekenning van dergelijk voorkooprecht;

– Het Besluit is van toepassing op de dossiers die vanaf deze datum worden ingediend;

– Op heden heeft de Brusselse Regering reeds in twaalf van de negentien Brusselse gemeenten verscheidene perimeters afgebakend. De verschillende perimeters zijn raadpleegbaar via de volgende link;

– Bij de overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed gelegen in een met een voorkooprecht belaste perimeter, dient de houder van het zakelijk recht (of de vastgoedmakelaar) een intentieverklaring over te maken aan de dienst Stedenbouw Brussel. Indien de melding van deze intentie niet plaatsvond, dient de notaris de voorlopige overeenkomst of het ontwerp van akte tot overdracht te bezorgen aan de dienst Stedenbouw Brussel en dit finaal twee maanden voor het verlijden van de authentieke akte;

– Bij de intentieverklaring moet tevens een (nog te publiceren) ingevuld officieel formulier, alsook een kadastraal uittreksel gevoegd worden;

– Tot slot brengt het Besluit inzake het voorkooprecht bij een openbare verkoop verduidelijkingen aan, o.a. door het startpunt van de termijnen voor het uitoefenen van het voorkooprecht bij de onderscheiden vormen van openbare verkoop toe te lichten.

Lees hier het originele artikel